Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương các dạng toán ôn tập cuối kỳ I lớp 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lớp
Ngày gửi: 09h:54' 27-12-2016
Dung lượng: 146.5 KB
Số lượt tải: 1283
Họ và tên: ……………………………….. Lớp 3A3 Trường TH Thúy Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I – MÔN TOÁN 3
SỐ HỌC
Bài 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống
Viết số
Đọc số

196Bốn trăm tám mươi tư

564


785


998


Bài 2: Sắp xếp dãy số 897, 798, 697, 689, 645, 900 theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………
b) Từ lớn đến bé: ………………………………………………………………………
Bài 3: Đặt tính rồi tính
a) 571 + 216
………………….
………………….
………………….
485 + 272
………………….
………………….
………………….
429 + 365
………………….
………………….
………………….
347 + 553
………………….
………………….
………………….

b) 795 – 527
………………….
………………….
………………….
574 – 157
………………….
………………….
………………….
756 – 483
………………….
………………….
………………….
612 – 350
………………….
………………….
………………….

 c) 441 x 2
………………….
………………….
………………….
115 x 5
………………….
………………….
………………….
134 x 8
………………….
………………….
………………….
245 x 3
………………….
………………….
………………….

 d) 96 : 8
………………….
………………….
………………….
………………….
246 : 4
………………….
………………….
………………….
………………….
436 : 8
………………….
………………….
………………….
………………….
572 : 9
………………….
………………….
………………….
………………….

Bài 4: Tính giá trị biểu thức
a) 200 x 3 + 105
………………….
………………….
b) 250 : 5 + 250
………………….
………………….
c) 155 : 5 x 3
………………….
………………….

d) 184 – 21 x 4
………………….
………………….
e) 27 + 535 – 420
………………….
………………….
g) 464 x 8 – 8
………………….
………………….

Bài 5: Tìm y
y – 405 = 275
…………………………
…………………………

405 – y = 275
…………………………
…………………………

y + 357 = 977
…………………………
…………………………

63 : y = 7
…………………………
…………………………

y : 8 = 54
…………………………
…………………………

y x 9 = 99
…………………………
…………………………

y + 18 = 357 + 102
…………………………
…………………………
…………………………

y x 6 = 31 + 23
…………………………
…………………………
…………………………

y : 5 = 12 + 7
…………………………
…………………………
…………………………

42 x 3 – y = 78
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

34 x 4 + y = 215
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

y : 7 = 31 (dư 3)
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
1 km = ………… hm = …………… dam
1 hm = ………… dam = …………… m
5 dam = ……………m = …………… dm
2 km 4 hm = …………… hm
5 hm 7 m = …………… m
1 m 15 cm = …………… cm
6 m 7 dm = …………… dm
1 m 10 mm = …………… mm
8 kg = …………. g
Bài 2: Tính
15 dam + 8 dam
7 hm + 23 hm
12 dam x 7
14 g x 9
=
=
=
=
…………….
…………….
…………….
…………….

34 dam - 12 dam
54 hm - 16 hm
63 hm : 7
84 g : 3
=
=
=
=
…………….
…………….
…………….
…………….


Bài 3: Điền dấu > , < , = vào chỗ trống
7 m 6 dm
2 m 9 dm
2 m 8 cm
4 m 3 cm
……
……
……
……
76 dm
209 dm
280 cm
403 cm

3 dam 3m
5m 6 dm
5 m 5 dm
2 km 2 hm
……
……
……
……
303 m
224 dm
55 dm
2100 m

Bài 4: Viết (theo mẫu)
a) Mẫu: của 32g là 32 : 2 = 16 (g)
của 27 kg là ………………………..
của 32 l là ………………………..
của 45 phút là ………………………..
của 40 m là ………………………..

b) Mẫu: Gấp 4m lên 6 lần ta được 4 x 6 = 24 (m)
Gấp 6kg lên 5 lần ta được ………………………………………………………….
Gấp 7m lên 7 lần ta được …………………………………………………………..
Gấp 5cm lên 4 lần ta được …………………………………………………………
Gấp 12l lên 3 lần ta được …………………………………………………………..
YẾU TỐ HÌNH HỌC
Bài 1: Xác định góc vuông và đánh dấu góc vuông trong hình dưới đây:
B C
Hình ABCDE có …….. góc vuông.
 
Gửi ý kiến