Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Hải Yến
Ngày gửi: 15h:46' 22-04-2019
Dung lượng: 363.8 KB
Số lượt tải: 1257
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1
Câu 1
a). Trung bình cộng của các số: 231 ; 235 và 239 là :
A. 231 B. 237 C. 235 D. 239 
b). Trong các số 28; 57; 450; 250. Số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là:
A. 28 B.450 C. 57 D. 250
Câu 2 Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) ngày = ….. giờ
b) 7000 tạ = …… tấn
c) 4 000 708 m2 = …… km2 ....... m2
d) thế kỉ = .............năm
Câu 3
a) Biểu thức x - x có kết quả là:
A. B. C D. 
b) Tìm X: X + 275 = 35 x 11
A. X = 110 B. X= 195 C. X= 190 D. X = 150
Câu 4 Hai lớp 4A và 4B thu gom được tất cả 350 ki-lô-gam giấy vụn. Lớp 4A thu gom được nhiều hơn lớp 4B là 30 ki-lô-gam giấy vụn. Hỏi lớp 4A thu gom được nhiêu ki-lô-gam giấy vụn ?
A. 225kg B.235kg C. 160kg D. 190kg
Câu 5 Một hình bình hành có chiều cao 4dm và độ dài đáy 20cm. Diện tích hình bình hành đó là:
A. 80cm2 B. 800cm2 C. 80dm2 D. 84 dm2
Câu 6 Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 70dm và 5m. Diện tích hình thoi là:
A. 320 dm2 B. 340 m2 C. 35m2 D. 324dm2
II. TỰ LUẬN
Câu 7 Tính:
a) 21 + b) - c) x d) : 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8 Ông hơn cháu 64 tuổi. Biết tuổi cháu bằng tuổi ông. Tính tuổi ông và cháu?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng chiều dài. Trung bình cứ 1 m2 vườn đó người ta thu được 8 kg củ cải. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu được bao nhiêu ki - lô - gam củ cải?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
(42 + 48) x 6 + 6 x 9 + 6
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ 2
Câu 1: Trong các số: 105; 5643; 2718; 345 số nào chia hết cho 2?
A. 105 B. 5643 C. 2718 D. 345
Câu 2: giá trị chữ số 4 trong số 17 406 là:
A. 4 B. 40 C. 400 D. 4000
Câu 3: Phân số được rút gọn thành phân số tối giản là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Giá trị của biểu thức 125 x 2 + 36 x2 là:
A. 572 B. 322 C. 233 D. 286
Câu 5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm:
a) 1m2 25cm2 = …... cm2
A. 10025 B. 125 C. 1025 D. 12500
b) 3 giờ 15 phút = ...... phút
A. 315 B. 185 C. 180 D. 195
Câu 6: Tính:
a) =................................................................................................................
b) =................................................................................................................
c) =...............................................................................................................
d) ...............................................................................................................
Câu 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 5 x 36 x 2 b) 127 + 1 + 73 + 39
............................... .......................................... ............................... .......................................... ............................... ..........................................
Câu 8: Trên hình vẽ sau: A E
B C D

a) Đoạn thẳng song song với AB là .......................................................................
b) Đoạn thẳng vuông góc với ED là .....................................................................
Câu 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 36 m. Chiều rộng bằng chiều dài.
a) Tính chu vi của thửa ruộng đó.
b) Tính diện tích của thửa ruộng đó.
Bài giải
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Tổng của hai số là 30. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé?
Bài giải
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐỀ 3
Câu 1: 
a) Phân số có giá trị bằng 1 là:
/
b) Phân số có giá trị bé hơn 1 là:
/
Câu 2:
a) Phân số rút gọn 25/100 được phân số:
/
b) Phân số gấp 4 lần phân số 3/8 là:
/
Câu 3:
a) Số thích hợp để viết vào chỗ
 
Gửi ý kiến