Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề cương cuối kì Vinshool

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khang Nguyên
Ngày gửi: 00h:03' 28-12-2017
Dung lượng: 215.4 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN
Lý thuyết
Đại số: Nội dung chương I, chương II Đại số 7
Hình học:
Nội dung chương I Hình học 7
Định lý tổng ba góc của một tam giác, tính chất góc ngoài của tam giác
Các trường hợp bằng nhau của tam giác
Bài tập
Trắc nghiệm
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng
Nếu thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k =
3 B. – 3 C. D. 
Nếu thì
ac = bd B. ad = bc C. ab = cd
Nếu thì
 B. C. D. 
Cho có . I là giao điểm của đường phân giác và . Có:
 B. C. D. 
Công thức cho quan hệ tỉ lệ giữa x và y là:
xy = 3 B. y = x + 3 C. D. y = x – 3
Nếu thì x =
3 B. 9 C. – 9 D. – 3
Nếu thì
 B. C. D. 
Câu 2: Nối mỗi câu ở cột I với kết quảở cột II để được câu đúng:
Cột I

Cột II

Nếu 

thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ

Cho x và y tỉ lệ nghịch. Nếu 

thì x và y tỉ lệ thuận

x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ

thì a = 120Ta có y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

Câu 3: Xét tính đúng (Đ), sai (S) của các câu sau:

Nếu thì x tỉ lệ nghịch với y 
Nếu hai tam giác có hai cặp cạnh và một cặp góc bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.
Nếu thì 
Nếu thì 
Nếu thì x tỉ lệ nghịch với y
Nếu và có AB = NP, BC = MP, AC = MN thì 
Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong
Nếu hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau
10)Nếu hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tươngứng bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau
11)Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia
12)Nếu hai tam giác bằng nhau thì các cạnh tương ứng bằng nhau
13)Có thể vẽ được một tam giác có hai cạnh bằng nhau
14)Có thể vẽ được một tam giác với hai góc vuông.
Câu 4: Điền vào chỗ … để được kết quả đúng
 c) Nếu thì 
 d) Nếu thì 
Câu 5: Câu nào đúng, câu nào sai:
Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau
Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong của tam giác
Hai tam giác có hai cặp cạnh bằng nhau và một cặp góc bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau
Nếu một tam giác có tổng hai góc bằng thì tam giác đó vuông
Nếu hai tam giác có hai cặp góc bằng nhau thì cặp góc còn lại cũng bằng nhau
Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong kềvới nó
Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kai thì hai tam giác bằng nhau.
Câu 6: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
x
0,5
1,2


4
6

y


3
−2
1,5


Câu 7: Cho và có , AM = MN. Hai tam giác đó cần có thêm điều kiện gì cạnh nào bằng nhau để hai tam giác bằng nhau
AB = MN B. BC = MN C. BC = NP D. AC = MP
Tự luận
Đại số
Bài 1: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 

Bài 2: Tìm x, biết:
 6. 

 
Gửi ý kiến