Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Quốc Văn
Ngày gửi: 06h:18' 13-05-2022
Dung lượng: 104.2 KB
Số lượt tải: 355
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 7- NĂM HỌC 2021 - 2022

TRẮC NGHIỆM:
1. Giá trị của biểu thức 5x – 1 tại x = 1 là :
A. – 1 B. 1 C. 4 D. 6

2. Thu gọn đơn thức ta được đơn thức nào sau đây ?
A. 
B. 
C. 
D. 

3. Bậc của đơn thức 22.32.x4yx2 là số nào sau đây ?
A. 5
B. 6
C. 12
D. 7

4. Đa thức 3x - 2 có nghiệm là:
A. x = 1
B. x = -2
C. x=
D. x = 3

5. Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác gì?
A. Tam giác vuông
B. Tam giác cân
C. Tam giác đều
D. Tam giác vuông cân

6. Một tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là: 3cm; 4cm thì độ dài cạnh huyền sẽ là:
A. 2cm
B. 3cm
C. 4cm
D. 5cm

7. Tam giác ABC có: AB < BC < AC thì:
A.
B. 
C. 
D. 

8. Tam giác ABC cân tại A có AB = 5cm; BC = 8cm. Gọi G là trọng tâm của tam giác đó thì độ dài của AG sẽ là:
A. AG = 1cm
B. AG = 2cm
C. AG = 3cm
D. AG = 4cm

9. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đơn thức?
A. 5
 B. x2
 C. 5x2
 D. 5 + x2

10. Đơn thức đồng dạng với đơn thức 5xy2 là:
A. 5x2y
B. – 5xy2
C. 5xy
D. 5(xy)2

11. Đa thức P(x) = x + có bậc là :
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

12. Giá trị của biểu thức 2x2 + x – 1 tại x = 1 là :
A. 4 
B. -4 
C. 2 
D. 0

13. Trong các tam giác có độ dài 3 cạnh cho sau đây, tam giác nào là tam giác vuông?
A. 2cm, 3cm, 4cm
B. 3cm, 4cm, 5cm
C. 4cm, 5cm, 6cm
D. 5cm, 6cm, 7cm

14. Cho tam giác ABC vuông ở A có AC = 20cm, kẻ AH vuông góc với BC.
Biết BH = 9cm, HC = 16cm. Khi đó AB có độ dài là :
A. 14cm
B. 15cm
C. 16cm
D. 17cm

15. Cho tam giác ABC có . Khi đó ta có:
A. AC < AB
B. AC > AB
C. AB = AC
D. BC < AC

16. Kết quả của phép tính 2021x3y2z + 2022x3y2z là:
A. 2022 x6y3z2
B.4043 x6y3z2
C.2022 x3y2z
D. 4043 x3y2z

17. Bậc của đa thức là:
A. 1
B. 2
C.2020
 D.-2

18. Kết quả của phép nhân hai đơn thức: -2xy.x2 là:
A. 4xy
B. – x3y
C. x3y
 D. -4x3y

19. Kết quả của phép trừ hai đơn thức: là:
A. 
B. 
C. 
 D. 

20. Giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 và y = -1 là:
A. 12
B. -9
C. 18
 D. -18

21. Số nào sau đây là nghiệm của đa thức f(x) = x + 1:
A. 
B. 
C. -
 D. -

22. Cho G là trọng tâm của tam giác DEF vẽ đường trung tuyến DH .Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng
A.
B.
C.
 D.

23. có
𝑀
70
0,
𝑁
50
0.Khi đó
A.MP > MN > NP
B.MP > NP > MN
C.NP > MP >MN
D.NP > MN > MP

24. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
A. –x2y
B. xy2
C. 
 D. 

25.
 
Gửi ý kiến