Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

De cuong HK1 lop1 thí diem

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Chi
Ngày gửi: 09h:40' 29-11-2017
Dung lượng: 41.8 KB
Số lượt tải: 3378
Số lượt thích: 3 người (Lê Phượng Vỹ, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Mary Rose)

High School
REVISION FOR THE 1st TERM EXAMINATION - GRADE 11 NEW

English Department
2017-2018


Nội dung ngữ pháp : Toàn bộ nội dung ngữ pháp đã được học từ lớp 6- lớp 11.
Bố cục : 60 % trắc nghiệm , 40 % tự luận.
Nội dung cần chú ý : Unit 1- Unit 5 ( Grade 11 NEW)
Vocabulary : Generation Gap, Relationships, Becoming Independent, Caring for those in need, Being part of ASEAN .
Grammar & Language focus :
Verbs tenses
Modals
Linking verbs
Cleft sentences
Adj /noun + To- infinitive
Gerunds,
State verbs
Các dạng bài kiểm tra
Multiple choice
+ Pronunciation
+ Vocabulary & grammar
+ Error identification
+ Reading comprehension
Wrting
+ Word form
+ Filling in the gap with ONE suitable word.
+ Rewriting the following sentences using the words given
+ Using the suggested words to write the complete sentences.

PRACTICE EXERCISES
I. PRONUNCIATION
Choose the word which is stressed differently from the rest.
A. confident B. important C. together D. exciting
A. curfew B. conflict C. control D. homestay
A. charity B. talented C. dominate D. contribute
A. enquire B. enroll C. donate D. donor
A. protective B. contribute C. motivate D. priority
A. schedule B. struggle C. deadline D. impaired
A. management B. stimulate C. advertise D. overcome
A. attitude B. argument C. relevant D. assistant
A.interact B. concentrate C.counsellor D. influence
A. international B. interpersonal C.intelligently D. intellectually
A. determined B.examine C.reliant D. medicine
A. loneliness B. management C. confident D. protective
A. difficulty B. community C. ability D. effectively
A. counselor B. decisive C. confident D. discipline
A. management B. protective C. respectful D. reliant
A possible. B. university C. secondary D. suitable
A. solidarity B. cooperation C. opportunity D. popularity
A. heritage B. integrate C. intervene D. principle
A. dominate B. scholarship C. principle D. stability
A. athlete B. charter C. region D. success
Choose the word which is pronounced different from that of the others.
A. childcare B. privacy C. mature D. elegant
A. compassion B. progress C. discussion D. pressure
A. achievement B. appearance C. enthusiastic D. initiative
A. engage B. achievement C. confidence D. permission
A. potential B. psychologist C. oppose D. contribution
A. initiative B. confidence C.enthusiastic D. tension
A. reaction B. achievement C.matchmaking D. enthusiastic
A. advice B. reconciled C. incident D. decisive
A. contact B. initiative C. interact D. lifetime
A. prioritise B. privacy C. strive D. determined
A. wisely B. width C. wisdom D. confident
A. possession B. discussion C. profession D. decision
.A. curfew B. burden C. mature D. curtain
A. motivated B. prioritize C. confident D. conflict
A. childcare B. blind C. integrate D. decisive
A. afford B. assistant C. date D. comfortable
A. bloc B. govern C. constitution D. motto
A. state B. stable C. association D. stability
A. charter B. chance C. charity D.
No_avatarf

Thầy/ cô cho em xin đáp án của bài kiểm tra này được không ạ? Em cám ơn ạ.

No_avatarf

không có đáp án của đề này ạ

 
Gửi ý kiến