Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương Hóa 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thạnh
Ngày gửi: 09h:31' 09-04-2020
Dung lượng: 212.0 KB
Số lượt tải: 183
Số lượt thích: 1 người (Quoc Khanh)
BÀI TẬP : HYDROCACBON NO
Câu 1 : Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon thu được 6,72 lít CO2 (đkc) và 7,2g nước. Xđ CTPT của HC. ĐS:C3H8
HD

CnH2n+2 + O2 nCO2 + (n+1) H2O

Câu 2 : Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon rồi cho sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5, sau đó qua bình (2) đựng KOH đặc. Tỉ lệ độ tăng khối lượng của bính (1) so với bình (2) là 5,4:11. Tìm CTPT của hidrocacbon. ĐS: C5H12
HD
Bình (1) đựng P2O5= , Bình (2) đựng KOH đặc=
Đề bài cho tỉ lệ khối lượng suy tỉ lệ mol

CnH2n+2 + O2 nCO2 + (n+1) H2O


Câu 3 : Viết CTCTTG của các chất có tên gọi sau:
a.2 – metylpentan b. neopentan
c. isobutan d. 2,3 – dimetylbutan
e. 4- Etyl – 2,2,5 – trimetylhexan f. 3,5 – dietyl – 2,2,3 trimetyloctan
g. isopentan h. neopentan
i. n- hexan j.3,3 – dimetylpentan
k. isobutyl bromua l. 2- metyl -1-nitro propan
m. 1,2 – dibrom – 2 - metylpropan n.2,2,3,3- tetrametylpentan
HD
Câu 4 : Đốt cháy hoàn toàn 0,72g một hợp chất hữu cơ X trong oxi thu được 1,12 lit CO2(đktc) và 0,06 mol nưóc.Lập CTPT và CTCT của hợp chất hữu cơ trên. ĐS: C5H12
HD

Ta co ;  Hydrocac bon là ankan : CnH2n+2
CnH2n+2 + O2 nCO2 +(n+1) H2O

Câu 5 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hh X gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 4,4g CO2 và 2,52g H2O. Tìm giá trị m. ĐS: 1,48g
HD
X gồm CH4, C3H6 và C4H10 . Quy đổi thành CxHy

Câu 6 : Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6g ankan X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là
A. C3H8 D. C5H10 C. C5H12 D. C4H10
HD

CnH2n+2 + O2 nCO2 + ( n+1)H2O
 
14n+2=
Câu 7 : Viết pt hóa học của các phản ứng sau:
a) Propan tác dụng với clo (theo tỉ lệ mol 1:1) sau khi chiếu sáng
b) Tách một phân tử hiđro từ phân tử propan
c) Đốt cháy hexan
HD
a)


b) 
propan propen
c) Hexan 
C6H14 + O2 6CO2 + 7 H2O
Câu 8 : Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể tích khí được đo ở đktc. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A ĐS : CH4% = =66,67 % ; % C2H6 = 100% - 66,67 =33,33%
HD
CH4 Metan ; C2H6 Etan
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
C2H6 + O2 2CO2 + 3H2O


Câu 9 : Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp hai ankan. hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ba(OH)2 thấy khối lượng bình tăng 134,8 gam
a.Tính khối lượng CO2 và H2O
b. Nếu hai ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau, háy lập CTPT của hai ankan.
ĐS : mCO2 = 88 gam ; mH2O =46,8gam
b) Nhận n = 3 , m = 4 C3H8 , C4H10
HD
a. Đặt.công thức TB của 2 ankan : đăt a là số mol Với 
 + O2  CO2 + (+1) H2O
 a mol (+1) .a

b. Ta có Do 
Câu 10 : Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X
tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là:
A. 2-metylbutan. B. etan.
C. 2,2-đimetylpropan. D. 2-metylpropan.
HD
 hiđrocacbon X là Ankan : CnH2n+2
 
Gửi ý kiến