Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề cương hóa 12 hk 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa Cúc
Ngày gửi: 22h:45' 27-12-2017
Dung lượng: 188.0 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP THI HỌC KÌ I- Năm 2017-2018
Chương 1. TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG ESTE – CHẤT BÉO
LÍ THUYẾT
Câu 1. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2n+2O2 (n ≥ 2) B. CnH2n-2O2 (n ≥ 2) C. CnH2nO2 (n ≥ 1) D. CnH2nO2 (n ≥ 2)
Câu 2: Chất nào dưới đây không phải là este?
A.HCOOCH3 B.CH3COOH C.CH3COOCH3 D.HCOOC6H5
Câu 3. Một hợp chất hữu cơ (X) có CT tổng quát R-COO-R`, phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Thủy phân X trong môi trường axit có tạo ra RCOOH
B. Thủy phân X trong môi trường KOH có tạo ra RCOOK
C. Khi R, R/ là gốc cacbon no, mạch hở thì X có CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)
D. X là este khi R, R/ là gốc cacbon hoặc H
Câu 4: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và C2H5OH. B. HCOONa và CH3OH.C. HCOONa và C2H5OH. D. CH3COONa và CH3OH.
Câu 5: Este etyl fomiat có công thức là
A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3.
Câu 6: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH.
C. HCOONa và C2H5OH. D. C2H5COONa và CH3OH.
Câu 7: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là
A. C2H3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOC2H5.
Câu 8: Este metyl acrilat có công thức là
A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3.
Câu 9: Este vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3.
Câu 10. Este có CTPT C2H4O2 có tên gọi nào sau đây : A. metyl axetat B. metyl propionat C. metyl fomat D. etyl fomat
Câu 11. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 13: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 14: Cho dãy các chất: HCHO, C2H3COOCH3, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy là este:
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 15:Phản ứng giữa axit với ancol (có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) tạo thành este được gọi là phản ứng?
A. este hóa. B. trung hòa. C. xà phòng hóa. D. kết hợp.
Câu 16: Chất nào sau đây có mùi thơm của chuối chín ?
A. Etyl axetat. B. Isoamyl axetat. C. Benzyl axetat. D. Propyl axetat.
Câu 17: Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?
A. CH3COOH. B. HCOOCH3. C. HOCH2CHO. D. C2H5OH.
Câu 18: Trong số các phát biểu sau:
a. Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng thuận nghịch.
b. Khi đốt cháy este đơn chức ta luôn thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.
c. Khi thủy phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng ta không thu được phenol.
d. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là CnH2nO2. (n >2)
e. Etyl axetat được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ.
f. Metyl fomat có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
Số phát biểu đúng là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 19. Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm: C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste (chất béo) thu được tối đa là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 20. Cho các chất sau: (1) CH3COOH, (2) C2H5COOH, (3) C2H5COOCH3, (4) C3H7OH
 
Gửi ý kiến