Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 2 LỚP 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 22h:19' 09-04-2018
Dung lượng: 41.1 KB
Số lượt tải: 2290
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thi Thu)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 LỚP 9 NĂM HỌC 2017-2018
A.PHONETIC
Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.
1. A. time B. nine C. five D. thing
2. A. passed B. opened C. washed D. worked
3. A. happy B. history C. hour D. hobby
4. A. provided B. needed C. wanted D. played
5. A. wanted B. worked C. walked D. stopped
6. A. goes B. watches C. misses D. brushes
7. A. judo B. mother C. open D. homework
8. A. nation B. question C. action D. education
9. A. who B. when C. where D. what
10. A. my B. happy C. hobby D. every
11.A. health B. team C. meat D. beach
12.A. needed B. provided C. wanted D. lived
13. A. there B. thanks C. thirsty D. youth
14. A. option B. information C. question D. invitation
15. A. worked B. naked C. liked D. looked
16. A. wanted B. washed C. worked D. stopped
17. A. cycled B. stayed C. decided D. played
18. A. who B. when C. where D. what
19. A. watched B. danced C. walked D. bored
20. A. needed B. decided C. played D. wanted
21. A. provided B. started C. worked D. decided
22. A. closed B. played C. stopped D. stayed
23. A. whole B. why C. what D. when
24. A. called B. waited C. played D. loved
25. A. looked B. lived C. laughed D. watched
26. A. started B. decided C. worked D. waited
27. A. played B. closed C. filled D. needed
28. A. frightened B. amazed C. disappointed D. terrified
29. A. thread B. beam C. breath D. stead
30. A. naked B. booked C. worked D. walked
Question II. Choose the word that has a different stress pattern from the others.
1. A. happen B. agree C. picture D. student
2. A. depend B. divide C. borrow D. obey
3. A. enjoy B. answer C. attend D. decide
4. A. twenty B. novel C. receive D. morning
5. A. traffic B. prefer C. noisy D. student
6. A. remind B. alone C. forget D. visit
7. A. divide B. comprise C. borrow D. design
8. A. reply B. agree C. attend D. people
9. A. person B. destroy C. enjoy D. forget
10. A. polite B. student C. easy D. champion
11. A. again B. teacher C. happen D. table
12. A. morning B. college C. arrive D. famous
13. A
 
Gửi ý kiến