Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: N Đ T
Ngày gửi: 15h:51' 12-04-2020
Dung lượng: 200.5 KB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
Biên soạn – Hiệu đính : Little Deer 2K2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM 2020

CÙNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19 !

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
Bài 21: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là:
A. Oxi hóa ion kim loại thành kim loại tự do B. Dùng dung điện 1 chiều khử ion kim loại
C. Khử ion kim loại thành kim loại tự do D. Dùng chất khử để khử ion kim loại
Câu 2. Dùng đơn chất có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối thì đó là phương pháp điều chế:
A. thủy luyện B. thủy phân C. nhiệt luyện D. điện phân
Câu 3. Phương pháp dùng để điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm là:
A. thủy luyện B. nhiệt luyện C. điện phân dd D. điện phân nóng chảy
Câu 4. Từ dung dịch NaCl để điều chế Na người ta làm:
A. Điện phân dd NaCl có màn ngăn
B. Dùng K khử Na+ thành Na
C. Cô cạn lấy muối khan rồi đp nóng chảy
D. Chuyển NaCl thành oxít rồi dùng chất khử để khử Na+
Câu 5. Dãy kim loại nào sau đây có thể điều chế từ oxít tương ứng bằng phương pháp nhiệt luyện:
A. Fe, Al, Cu B. Zn, Mg, Fe C. Fe, Mn, Ni D. Ni, Cu, Ca
Câu 6. Từ dd CuCl2, có tối đa bao nhiêu cách để điều chế trực tiếp Cu?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 7. Phản ứng nhiệt nhôm xảy ra được khi Al tác dụng với dãy chất nào sau đây ở t0 cao?
A. Fe3O4, CuO, Cr2O3 B. FexOy, CaO, Cr2O3 C. FeO, MgO, ZnO D. PbO, CuO, NaOH
Câu 8. Từ Fe2O3 để điều chế Fe bằng phương pháp nhiệt luyện người ta có thể cho Fe2O3 tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ cao:
A. H2, CO, Al, CO2 B. H2O, CO, Al, C C. H2, CO, Al, Mg D. H2, CO2, Al, C
Câu 9. Khi điện phân dung dịch CuSO4, ở anot xảy ra quá trình:
A. Oxi hoá 2SO42-SO2 B. Oxi hoá Cu2+ Cu
C. Oxi hoá H2O H+ + O2 D. Oxi hoá H2O → H2 và O2
Câu 10. Người ta dùng phương pháp nào sau đây để sản xuất nhôm:
A. Al2O3 + CO(t0) B. Al2O3 + C (t0) C. Al2O3 + H2 (t0) D. Điện phân nóng chảy Al2O3
Câu 11. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO nung nóng. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:
A. Cu, Al, Mg B. Cu, Al, MgO Cu, Al2O3, Mg D. Cu, Al2O3, MgO
Câu 12: Những kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. Na, K, Ca B. Al, Fe, Ag C. Hg, Ag, Mg D. Zn, Fe, Sn
Câu 13: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch
A. AgNO3. B. HNO3. C. Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)2.
Câu 14: Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là:
A. Cu. B. Al. C. CO. D. H2.
Câu 15: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. Ca và Fe. B. Mg và Zn. C. Na và Cu. D. Fe và Cu.
Câu 16: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:
A. nhiệt phân CaCl2. B. điện phân CaCl2 nóng chảy.
C. dùng Na khử Ca2+ trong dd CaCl2. D. điện phân ddCaCl2.
Câu 17: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là
A. Na2O. B. CaO. C. CuO
 
Gửi ý kiến