Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương kiểm tra 1 tiết Tin học 12 HK2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: N Đ T
Ngày gửi: 15h:47' 12-04-2020
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 339
Số lượt thích: 0 người
Biên soạn – Hiệu đính : Little Deer 2K2
SỞ GD&ĐT KIN JAN ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2018 – 2019
TRƯỜNG THPT ĂN PIN MÔN TIN NGƯỜI VKL gồm 40 câu HÃY CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19!
Câu 1: Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu?
A. Mẫu hỏi, báo cáo     B. Bảng          
C. Báo cáo          D. Bảng, biểu mẫu
Câu 2: Phát biểu nào về hệ quản trị CSDL quan hệ là đúng?
A. Phần mềm Microsoft Access
B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ.
C. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ.
D. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệu.
Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?
A. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng B. Nhập dữ liệu ban đầu
C. Tạo cấu trúc bảng D. Chọn khoá chính
Câu 4: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:
A. Báo cáo (Report) B. Bảng (Table)
C. Hàng (Record) D. Cột (Field)
Câu 5: Sau khi liên kết các bảng trong CSDL quan hệ, ta phải cập nhật dữ liệu vào các bảng theo trình tự nào?
A. bắt buộc phải nhập dữ liệu cho bảng tham chiếu trước, bảng chính sau.
B. nhập dữ liệu cho bảng nào trước cũng được.
C. bắt buộc phải nhập dữ liệu cho bảng chính trước, bảng tham chiếu sau.
D. nhập dữ liệu theo đúng thứ tự tạo bảng.
Câu 6: Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ?
A. Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ
B. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ và khai thác CSDL quan hệ
C. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ
D. Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
Câu 7: Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì:
A. Có thể lưu lại cấu trúc và nhập dữ liệu sau
B. Khi tạo cấu trúc cho bảng xong thì phải cập nhật dữ liệu vì cấu trúc của bảng không thể sửa đổi
C. Không thể sửa lại cấu trúc
D. Phải nhập dữ liệu ngay
Câu 8: Cho bảng Danh_phach như sau :
STT
SBD
Phách

1
HS1
S1

2
HS2
S2

3
HS3
S3

4
HS1
S4

Khóa chính của bảng trên là :
A. STT hoặc SBD B. SBD và phách
C. Phách D. SBD hoặc phách
Câu 9: Khi khai thác CSDL quan hệ ta có thể:
A. sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo
B. tạo bảng, chỉ định khóa chính, tạo liên kết
C. thêm, sửa, xóa bản ghi
D. đặt tên trường, chọn kiểu dữ liệu, định tính chất trường

Câu 10: Hai trường dùng để liên kết hai bảng bắt buộc phải
A. có cùng tên B. đều là khóa chính
C. có dùng kiểu dữ liệu D. Phải có cả 3 yếu tố trên
Câu 11: Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách nào trong các cách dưới đây:
A. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo
B. Tất cả các trên đều sai
C. Người dùng tự thiết kế
D. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên
Câu 12: Khi cần xem dữ liệu từ một CSDL theo một khuôn mẫu định sẵn, cần sử dụng đối tượng nào?
A. Biểu mẫu. B. Báo cáo C. Mẫu hỏi. D. Bảng.
Câu 13: Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:
A. Trang dữ liệu và mẫu hỏi         
B. Mẫu hỏi và thiết kế
C. Trang dữ liệu và thiết kế         
D. Mẫu hỏi
Câu 14: Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?
A. Là một đối tượng có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ
B. Là một dạng bộ lọc, có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ
 
Gửi ý kiến