Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA TIỂU HỌC SỐP CỘP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Lam
Ngày gửi: 08h:12' 03-12-2014
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG
Kiểm tra Trường Tiểu học Sốp Cộp
(Kèm theo Quyết định số 107/QĐ-GD&ĐT ngày 03/12/2014
của Trưởng phòng GD&ĐT Sốp Cộp)

I. Thời gian
Theo Quyết định số 107/QĐ-GD&ĐT ngày 23/12/2014 của Phòng GD&ĐT huyện Sốp Cộp.
II. Đối tượng và hình thức
1. Đối tượng
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Sốp Cộp.
2. Hình thức
- Nghe nhà trường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 theo đề cương (báo cáo nộp cho Đoàn Kiểm tra khi đến làm việc tại đơn vị).
- Nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ quản lý, phản ánh của giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và ý kiến của cấp uỷ, chính quyền địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015. Nắm bắt thông tin từ địa phương, phụ huynh học sinh về hoạt động của nhà trường.
- Dự giờ đối với giáo viên; kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, các loại hồ sơ, sổ sách và các hoạt động khác phục vụ cho công tác dạy và học của nha trường.
III. Nội dung kiểm tra
1. Về tổ chức cơ sở giáo dục
- Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
- Số lớp, số học sinh từng khối lớp, toàn trường, mức độ thực hiện theo kế hoạch, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh.
2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
- Diện tích khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm; số lượng phòng học, phòng chức năng, khu bán trú, công trình vệ sinh, sân chơi, bãi tập.
- Bàn ghế, đồ dùng, trang thiết bị dạy học, sách thư viện.
- Việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật.
3. Thực hiện kế hoạch giáo dục
- Tổ chức giảng dạy, học tập, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học.
- Thực hiện quy chế chuyên môn; ngày giờ công của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Hoạt động sư phạm của nhà giáo.
- Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học
- Hồ sơ và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chức năng của các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, hội phụ huynh học sinh.
4. Công tác quản lý, chỉ đạo của BGH
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo năm học, chỉ đạo chuyên môn, kế hoạch kiểm tra nội bộ, kế hoạch thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành.
- Công tác triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.
- Công tác quản lý, bố trí sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên, kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.
- Xây dựng kế hoạch và duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu trường đạt chuẩn mức độ 2.
- Công tác nấu ăn bán trú và cấp phát gạo cho học sinh trong học kỳ I (có hồ sơ lưu giữ tại trường).
- Thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường.
- Công tác kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng.
- Thực hiện chương trình và hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí Dự án VNEN.
- Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Việc thu, chi quỹ hội; việc đánh giá, xếp loại viên chức; nâng lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức...
- Công tác tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên, với chính quyền địa phương và công tác xã hội hoá giáo dục.
- Các hồ sơ lưu trữ của nhà trường.
- Phối hợp công tác giữa nhà trường với các đoàn thể quần chúng, Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
5. Đánh giá chung
- Ưu điểm
- Tồn tại, hạn chế
6. Đề xuất, kiến nghị
*Lưu ý: Nhà trường nộp các loại hồ sơ của nhà trường theo quy định và thu hồ sơ giáo viên tất cả các điểm trường tập trung tại khu trung tâm trước ngày 08/12/2014.
 
Gửi ý kiến