Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề cương ôn tập

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn mĩ linh
Ngày gửi: 21h:28' 14-03-2019
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN:TOÁN 6 Bài 1: Thực hiện phép tính a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)  k)  Bài 2:Tìm x a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  k)  l)  m)  n)  o)  p)  Bài 3: Lớp 6A có 50 học sinh trong đó có 20% học sinh xếp loại giỏi , số học sinh khá bằng số học sinh giỏi , còn lại là số học sinh trung bình .Tính số học sinh trung bình của lớp 6A? Bài 4: Lớp 6C có 45 học sinh , trong đó có 20% số học sinh xếp loại giỏi , số học sinh giỏi bằng số học sinh khá , còn lại là học sinh trung bình .Tính số học sinh trung bình của lớp 6C? Bài 5: Lớp 6D có 120 học sinh , trong đó có 20% số học sinh xếp loại giỏi , số học sinh giỏi bằng số học sinh khá, còn lại là học sinh trung bình .Tình số học sinh trung bình của lớp 6D? Bài 6: Trên đĩa có 24 quả táo .Hạnh ăn 24% số táo có trên đĩa , sau đó Hoàng ăn số táo còn lại .Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo? Bài 7: Một lớp học có 45 học sinh gồm 3 loại :giỏi, khávà trung bình .Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp , số học sinh khá bằng số học sinh còn lại .Tìm số học sinh giỏi của lớp? Bài 8: Lớp 6D có 50 học sinh xếp thành 4 loại :giỏi, khá trung bình và yếu .Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp .Số học sinh khá chiếm 90% số học sinh giỏi .Số học sinh trung bình gấp 3 lần số học sinh yếu .Tìm số học sinh mỗi loại của lớp 6D? Bài 9: Một miếng đát có diện tích 320m2dùng để trồng 3 loại bông : Hồng , Cúc , Thược dược .Diện tích trồng Hồng chiếm diện tích miếng đất . Diện tích trồng Cúc chiếm 60% diện tích còn lại .Tính diện tích trồng mỗi loại bông? Bài 10: Một khoá học có 120 học viên .Sau khi thi cuối khoá có 20% số học viên là học sinh giỏi, số học sinh giỏi bằng số học sinh tiên tiến .Số còn lại xếp loại trung bình .Tính số học sinh mỗi loại ? Bài 11: Một khu vuờn hình chữ nhật có chiều rộng là 60m , chiều dài bằng chiều rộng . a) Tính diện tích đám đất đó. b ) Người ta để diện tích đám đất đó trồng cây ăn quả .30% diện tích đất còn lại để đào ao thả cá .Tính diện tích đất đào ao . Bài 12: Đội văn nghệ khối lớp 6 gồm các bạn đóng kịch,16 bạn còn lại tham gia múa.Hỏi đội văn nghệ có bao nhiêu bạn? Bài 13: An đọc một cuốn sách trong ba ngày.Ngày thứ nhất đọc số trang.Ngày thứ hai đọc số trang.Ngỳa thứ ba đọc nốt 90 trang.Tính xem cuốn sách đó dày bao nhiêu trang? Bài 14: Một khu vườn hình chữ nhật có 25% chiều dài bằng chiều rộng và bằng 10m.Tính diện tích khu vườn? Bài 15: Vẽ 2 góc kề bù xOy và yOz với số đo góc xOy bằng 500 .Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy.Vẽ tia Om trong góc yOz sao cho số đo góc tOm bằng 900 a) Tính số đo góc yOm. b) Tia Om có phải là tia phân giác của góc yOz không ?Vì sao? Bài 16: Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz,biết góc xOy bằng 600 Tính số đo góc yOz? Ot là tia phân giác của góc xOy,Om là tia phân giác của góc yOz.Chứng tỏ góc tOm là góc vuông? Bài 17: Cho biết hai tia Ox và Oy đối nhau , hai tia Oz, Ot cùng nằm trên một nửa mặt phằng bờ Oy , góc xOz bằng 500, góc yOt bằng 650. a) Góc kề bù với xOz là góc nào ?Tính số đo góc đó. b) Trong 3 tia Oz.Ot,Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại . c) Tính số đo góc zOt. d) Tia Ot có phải là tia phân giác của góc yOz không?Vì sao

 
Gửi ý kiến