Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE CUONG ON TAP CHUONG II - DAI SO 8 (09-10)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thanh Ha Pham
Ngày gửi: 17h:35' 21-01-2010
Dung lượng: 131.5 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Phan Sào Nam
Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II – ĐẠI 8

ĐỀ 1
Cho hai biểu thức:

Tìm điều kiện xác định của phân thức A
Tìm x để A = 0
Tính giá trị của phân thức B khi x
Thực hiện phép tính A - B
Tìm x:
4(3x – 2) – 3(x – 4) = 7x + 10
(2x – 1)2 = 49
(2x + 5)(x – 4) – (x – 5) (4 – x) = 0

Biến đổi biểu thức sau thành phân thức đại số:
ĐỀ 2
Cho hai biểu thức:

Tìm điều kiện xác định của phân thức A
Tìm điều kiện xác định của phân thức B
Tìm x để B = 0
Thực hiện phép tính A - B
Tìm x:
2x. (2 – 4x) – (x + 1) (2 – 4x) = 0
x2 – 6x + 9 = 25
8x – 2(x – 3) = 4(x + 2) + 2

Biến đổi biểu thức sau thành phân thức đại số:

ĐỀ 3
Cho phân thức:

Tìm điều kiện xác định của phân thức M
Rút gọn phân thức M
Tìm x để M = 0
Tính giá trị phân thức M khi x = -1
Tìm x:
3(x – 1) – 4 = 2(x + 1) - 7
3x(x – 7) + 2(7 – x) = 0
(2x + 1)2 = (3 - x)2

Biến đổi biểu thức sau thành phân thức đại số:
ĐỀ 4
Cho phân thức:

Tìm giá trị x để phân thức H vô nghĩa
Rút gọn phân thức H
Tìm x để H = 0
Tính giá trị phân thức H khi x = 0
Tìm x:
5x + 5 = -10 + x
(2x - 1)(x + 1) + (x + 1)(x + 3) = 0
64 = 9x2 – 6x + 1

Biến đổi biểu thức sau thành phân thức đại số:


ĐỀ 5
Cho phân thức:

Tìm điều kiện xác định của phân thức P
Rút gọn P
Tìm x để P = 0
Tính giá trị của phân thức P khi x = -1
Tìm x:
(x – 2)2 = (x – 4)(x – 3)
x2 – 4x + 4 = 4x2 + 4x + 1
3x.(2x – 4) – 5(4 – 2x) = 0

Tìm đa thức M biết

ĐỀ 6
Cho hai biểu thức:

Tìm điều kiện xác định của phân thức A
Tìm giá trị phân thức A khi x =
Tìm x để B = 0
Thực hiện phép tính A + B
Tìm x:
(x - 3) (1 – 4x) + (2x – 1)2= 0
(2x + 1) + x(2x + 1) = 0
x2 + 9 = 6x

Tìm đa thức K biếtĐỀ 7
Cho hai biểu thức:

Tìm điều kiện xác định của phân thức A
Tìm điều kiện xác định của phân thức B
Tính giá trị của A khi x =
Thực hiện phép tính A . B
Tìm x:
3x. (3x - 2) – (3x+1)2 = 0
4x2 – 1 = (2x + 1)(3x – 5)
(x + 1)2 = 4(x2 – 2x + 1)

Rút gọn phân thức H

ĐỀ 8
Cho biểu thức:

Tìm điều kiện xác định của phân thức A
Rút gọn phân thức A
Tìm x để A = 3
Tính giá trị của A khi x =
Tìm x:
3(3x – 2) – 2(2x + 1) = 0
(x -1)(2x – 1) = x(1 – x)
36x2 – 12x + 1 = 0
36x2 – 12x + 1 = 1
Rút gọn phân thức N

Chúc các em ôn tập tốt!
 
Gửi ý kiến