Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề cương ôn tập đại số 7 chương III

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thu Hà
Ngày gửi: 07h:38' 28-01-2018
Dung lượng: 27.3 KB
Số lượt tải: 3133
Số lượt thích: 1 người (Ninh Thị Thanh Hường)
Bài 1: Biểu đồ trên là biểu đồ được vẽ về điểm kiểm tra một tiết môn toán của lớp 7A.a/ Dấu hiệu ở đây là gì?
b/ Lập bảng tần số? Nhận xét?
c/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu ? Tìm mốt của dấu hiệu?
Bài 2: Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của học sinh lớp 7 được ghi trong bảng sau :

7
4
7
6
6
4
6
8

8
7
8
6
4
8
8
6

9
8
8
7
9
5
5
5

7
2
7
6
7
8
6
10


Dấu hiệu ở đây là gì ? N=?
Lập bảng “ tần số ” .
Tính số trung bình cộng
Tìm mốt của dấu hiệu.
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Rút ra ít nhất 5 nhận xét về sự phân bố điểm kiểm tra.
Bài 3 : Điểm kiểm tra “1 tiết” môn Toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:
Điểm (x)
7
8
9
10

Tần số (n)
5
3
n
1


Biết . Hãy tìm giá trị của n.
Bài 3 Số cân nặng của 30 bạn ( tính bằng kg ) trong một lớp được ghi lại trong bảng sau :

32
36
30
32
32
36
28
30
31
28

32
30
32
31
31
45
28
31
31
32

32
30
36
45
28
28
31
32
32
31

1.Dấu hiệu ở đây là gì ? ( 1 điểm )
2.Có bao nhiêu giá trị ? Số các giá trị khác nhau ? ( 1,5 điểm )
3. Lập bảng tần số và rút ra 1 số nhận xét ? ( 3 điểm )
4. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu . ( 2 điểm )
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng cho bảng “ tần số” trên ? ( 2,5 điểm ) .
Bài 4 Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 30 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau :

2
4
5
7
6
4
5
8
7
9

4
6
7
6
5
4
5
6
6
7

2
8
8
7
9
6
5
5
7
4


Dấu hiệu ở đây là gì ?
Lập bảng “ tần số “ và nhận xét.
Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 1:
Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau :

Thời gian (x)
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Tần số ( n)
3
3
4
2
9
5
6
7
1
N= 40


1. Mốt của dấu hiệu là :
A. 11 B. 9 C. 8 D. 12
2. Số các giá trị của dấu hiệu là :
A. 12 B. 40 C. 9 D. 8
3. Tần số 5 là của giá trị:
A. 9 B. 10 C. 5 D. 3
4. Tần số học sinh làm bài trong 10 phút là :
A. 6 B. 9 C. 5 D. 7
5. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A. 40 B. 12 C.9 D. 8
6. Giá trị trung bình của bảng trên (làm tròn một chữ số phần thập phân) là:
A. 8,3 B. 8,4 C. 8,2 D. 8,1.
Bài 2: (1,5 điểm) Biểu đồ ghi lại điểm kiểm tra một tiết môn toán của học sinh lớp 7 như sau:
/(Điểm)
Biểu đồ có tên gọi là:
A. Biểu đồ đoạn thằng. B. Biểu đồ đường thẳng.
 
Gửi ý kiến