Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề cương ôn tập giữa kì 2 toán 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Đức Thương (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:13' 23-02-2013
Dung lượng: 402.0 KB
Số lượt tải: 4892
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI ÔN TẬP –TRẮC NGHIỆM –GIỮA KÌ II
Chọn kết quả đúng
Câu 1 : Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ;
A/ x-1=x+2 B/(x-1)(x-2)=0 C/ax+b=0 D/ 2x+1=3x+5
Câu 2 : x=-2 là nghiệm của phương trình nào ?
A/3x-1=x-5 B/ 2x-1=x+3 C/x-3=x-2 D/ 3x+5 =-x-2
Câu 3 : x=4 là nghiệm của phương trình
A/3x-1=x-5 B/ 2x-1=x+3 C/x-3=x-2 D/ 3x+5 =-x-2
Câu 4 :Phương trình x+9=9+x có tập nghiệm là :
A/ S=R B/S={9} C/ S= D/ S= {R}
Câu 5 : Cho hai phương trình : x(x-1) (I) và 3x-3=0(II)
A/ (I)tương đương (II) B/ (I) là hệ quả của phương trình (II)
C/ (II) là hệ quả của phương trình (I) D/ Cả ba đều sai
Câu 6:Phương trình : x2 =-4 có nghiệm là :
A/ Một nghiệm x=2 B/ Một nghiệm x=-2
C/ Có hai nghiệm : x=-2; x=2 D/ Vô nghiệm
Câu 7 :Chọn kết quả đúng :
A/ x2=3x x (x-3)=0 B/ x2 =9 x=3
C/ (x-1)2 -25 =0 x=6 D/ x2=-36x=-6
Câu 8 : Cho biết 2x-4=0.Tính 3x-4 bằng: A/ 0 B/ 2 C/ 17 D/ 11
Câu 9 : Phương trình (2x-3)(3x+2)=6x(x-50) +44 có nghiệm :
A/ S={2} B/ S={2;-3) C/ S={2;} D/ S={2;-0,3}
Câu 10 ; Phương trình : 3x-5x+5 =-8 ó nghiệm là :
A/ x= B/ x= C/ x=4 D/ Kết quả khác
Câu 11 : Giá trị của b để phương trình 3x+b =0 có nghiệm x=-2 là ; A/ 4 B/ 5 C/6 D/ KQ khác
Câu 12 : Phương trình 2x+k= x-1 nhận x=2 là nghiệm khi
A/ k=3 B/ k=-3 C/ k=0 D/ k=1
Câu 13 : Phương trình m(x-1) =5-(m-1)x vô nghiệm nếu :
A/ m= B/ m= C/ m= D/ m=1
Câu 14 :Phương trình x2-4x+3 =0có nghiệm là :
A/ {1;2} B/ {2;3} C/ {1;3} D/ {2;4}
Câu 15 :Phương trình x2 -4x+4=9(x-2)2 có nghiệm là :
A/ {2} B/{-2;2} C/ {-2} D/ kq khác
Câu 16 :Phương trình : có nghiệm :
A/ 1 B/2 C/ 3 D/ Vô nghiệm
Câu 17 : Phương trình có nghiệm là :
A/{-1} B/ {-1;3} C/ {-1;4} D/ S=R
Câu 18 : Phương trình : có nghiệm là : A/ -1 B/ 1 C/ 2 D/Kết quả khác
Câu 19 :Phương trình ; có nghiệm là
A/ -2 B/ 3 C/ -2 và 3 D/ Kết quả khác
Câu 20 :Điều kiện xác định của phương trình : là :
A/ x≠;x≠ B/ x≠2 C/ x>0 D/ x≠2 và x≠-2
Câu 21: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A/ 
B/ 
C/ 
D/ 0.x + 1 = 0

Câu 22: Tập nghiệm của phương trình 2x – 3 = x +5 là
A/ 
B/ 
C/ 
D/ 

Câu 23: Tập nghiệm của phương trình là
A/ 
B/ 
C/ 
D/ 

Câu 24 : Câu nào sau đây là sai?
 
Gửi ý kiến