Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn tập HK 1 - Khối 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:41' 05-12-2015
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 227
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – TIN HỌC 12
Năm học: 2015 - 2016
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kỹ năng:
1.1 Một số khái niệm cơ bản:
1.1.1 Biết khái niệm CSDL
1.1.2 Biết vai trò của CSDL trong cuộc sống.
1.1.3 Biết khái niệm hệ QT CSDL
1.2 Hệ quản trị CSDL
1.2.1 Biết chức năng của hệ QT CSDL
1.2.2 Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL
1.3 Giới thiệu Access
1.3.1 Thực hiện khởi động và thoát khỏi Access
1.3.2 Biết bốn loại đối tượng cơ bản của Access
1.3.3 Biết có hai chế độ làm với các đối tượng.
1.3.4 Biết hai cách tạo các đối tượng.
1.4 Cấu trúc bảng
1.4.1 Hiểu được các khái niệm chính trong bảng.
1.4.2 Biết cách tạo, sửa và lưu cấu trúc bảng.
1.4.3 Biết khái niệm khóa chính và các bước chỉ định khóa chính.
1.5 Các thao tác cơ bản trên bảng.
1.5.1 Biết cách cập nhật dữ liệu.
1.5.2 Biết cách sắp xếp dữ liệu tăng giảm.
1.5.3 Biết cách lọc dữ liệu
1.5.4 Biết cách tìm kiếm các bản ghi thỏa mãn điều kiện.
1.6 Biểu mẫu:
1.6.1 Hiểu khái niệm biểu mẫu và công dụng của biểu mẫu.
1.6.2 Biết các chế độ làm việc với biểu mẫu.
1.6.3 Biết các thao tác tạo và chỉnh sửa biểu mẫu.
1.7 Liên kết bảng
1.7.1 Biết khái niệm liên kết giữa các bảng và ý nghĩa của nó.
1.7.2 Biết các bước tạo liên kết.
1.8 Truy vấn dữ liệu
1.8.1 Biết khái niệm mẫu hỏi và công dụng
1.8.2 Biết các bước chính để tạo mẫu hỏi.
1.9 Báo cáo và kết xuất báo cáo
1.9.1 Biết khái niệm báo cáo và lợi ích.
1.9.2 Biết cách tạo báo cáo đơn giản.
2. Thái độ:
Nghiêm túc, tập trung, không sử dụng tài liệu.
B. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Thi lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm.
40 câu trắc nghiệm – 10đ: mỗi câu 0.25

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DÙNG CHO ÔN TẬP
Câu 01: Tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau về một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đảm bảo nhu cầu khai thác thông tin của người dùng. Được gọi là gì?
A. CSDL B. Hệ QT CSDL C. Hệ CSDL D. Cả 3 đều đúng
Câu 02: Hồ sơ của một lớp gồm: STT, hoten, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, và điểm các môn được lưu trữ trên ổ cứng có được gọi là một CSDL hay không?
A. Có B. Không
Câu 03: Phần mềm cung cấp môi trường để tạo lập, cập nhật, khai thác CSDL được gọi là gì?
A. Hệ QT CSDL B. CSDL C. Hệ CSDL D. Cả 3 đều đúng.
Câu 04: Hệ quản trị có chức năng quan trọng nào sau đây.
A. Tạo lập CSDL B. Cập nhật CSDL C. Khai thác CSDL D. Cả A, B và C
Câu 05: Khi có sự cố phần cứng hay phần mềm ta có thể sử dụng chức năng khôi phục CSDL do … cung cấp.
A. Hệ QT CSDL B. CSDL C. Máy tính D. Nhà sản xuất
Câu 06: Thao tác nào sau đây là thao tác dữ liệu?
A. Nhập bản ghi mới B. Sửa, xóa bản ghi C. Tìm kiếm D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 07: Việc quản lý các tài nguyên như CSDL, Hệ QT CSDL là trách nhiệm của ai?
A. Người quản trị CSDL B. Người lập trình C. Người dùng D. Đáp án khác.
Câu 08: Việc tạo ra chương trình ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác CSDL là nhiệm vụ của đối tượng nào?
A. Người lập trình B. Người QT CSDL C. Người dùng D. Đáp án khác.
Câu 09: Để khởi động Access ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A.
Avatar

câu 60 bị thiếu ạ?

Khóc

 
Gửi ý kiến