Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn tập hk II -Anh 8 sách thí điểm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Chính
Ngày gửi: 08h:57' 09-04-2017
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 3410
Số lượt thích: 2 người (Vũ Đức Anh Phong, Đào Thị Thúy Hằng)
Name: _________________
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII
Môn: Tiếng Anh 8-Sách thí điểm - Năm học 2016-2017
A/NỘI DUNG ÔN TẬP
Từ vựng (từ unit 7 đến unit 12)
Ngữ pháp (từ unit 1 đến unit 12)
B- THỰC HÀNH
I. Choose the word that has main stress placed differently from the others:
1. A. unaffected B. undrinkable (ko thể uog) C. uncountable D. unsuitable
2. A. unpopular B. unorganized C. unfortunate D. unambitious
3. A. imperfect B. immature(chưa chín chắn) C. immobile (bất động)D. immoral (trái đạo đức)
4. A. translator B. director C. editor/edit/ D. spectator
5. A. consumer B. performer C. shopkeeper D. believe
6. A. impair B. unhurt C. effect D. insect
7. A. explorer B. accurate C. unhealthy D. mature (chín chắn)
8. A. unnatural B. engineering C. impossible D. environment
9. A. unhelpful B. unlikely C. unforeseen (ko biet trc) D. unusual
10. A. imprecise (ko chxac) B. imperfect C. impartial(cong bang, ko thien vi) D. impassive (ko nao nung)
11. A. unkind B. kindness C. impure D. machine
12. A. imbalance B. unable C. unhealthy D. impolite
13. A. unexplored B. unforeseen C. untidy D. immature
14. A. impossible B. unnatural C. unrelated D. unbearable
15. A. unlimited B. undeveloped C. unsuccessful D. unaffected
II. Find the word which has different stress pattern from the others.
1.A. person B. father C. teacher D. enjoy
2. A. prefer B. enjoy C. mother D. agree
3.A. doctor B. father C. picture D. fancy
4.A. pollution B. visit C. listen D. open
5.A. depend B. advise C. affect D. listen
6.A. affect B. father C. teacher D. picture
7. A. prefer B. enjoy C. mother D. affect
8.A. affect B. happen C. pollution D. fancy
9.A. pollution B. picture C. village D. factory
10.A. illustrate B. believe C. affect D. village
11. A. artistic B. historic C. dramatic D. scientific
12. A. medical B. national C. chemical D. historical
13.A. athletic B. dramatic C. scientific D. heroic
14.A. medical B. hospital C. politic D. electric
15.A. chemical B. physical C. environmental D. medical
III. Choose A, B, C, D for each gap in the following sentences.
Air___________, together with littering, is causing many problems in our cities today.
A. pollute B. pollution C. polluting D. polluted
2. The road in front of my office is always __________ when it rains heavily.
A. to flood B. flooding C. flood D. flooded
3. Singapore is famous for its __________ and green trees.
A. cleanliness B. cleanly C. cleaning D. clean
4. In some English speaking countries, turkey and pudding are ___________ food at Christmas.
A. national B. historical C. traditional D. possible
5. The USA has a population of 304 million, and it’s the third_________ country in the world.
A. smallest B. largest C. narrowest D. highest
6. The roof of the building _____________ in a storm a few days ago.
A. damaged B. was damaged C
No_avatarf

Thưa cô, cho em hỏi là có đáp án không ạ?

No_avatarf

đáp án dài nên cô không post ,con xem cần đáp án phần nào cô làm cho,gửi qua mail nha

No_avatarf

Cô ơi cho em xin phần đáp án ạ ?

 

No_avatar

cho em xin đáp án với ạ gmail:tytynguyen990@gmail.com

No_avatar

cô ơi cho e xin đáp án với ạ :>> 

gmail : vle006161@gmail.com

 

 

 
Gửi ý kiến