Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII TOÁN 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Hảo
Ngày gửi: 17h:15' 21-05-2019
Dung lượng: 233.2 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ IITOÁN 9
Năm học: 2018 – 2019
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
A. ĐẠI SỐ:
Câu 1: Đồ thị hàm số có vị trí như thế nào đối với trục hoành ?
A. Cắt B. Song song C. Phía dưới D. Phía trên
Câu 2: Tọa độ giao điểm của (d): y = 2x – 3 và (P): y = - x2 là:
A. (-1; -1) và (-3; 9) B. (-1;-1) và (3;-9) C. (1; -1) và (3;9) D. (1; -1) và (-3; -9)
Câu 3: Với giá trị nào của m thì phương trình x2 – 6x + 1 – 3m = 0, có hai nghiệm phân biệt:
A. m B. m = C. Kết quả khác D. m >
Câu 4: Cho hàm số . Câu trả lời nào sai ?
A. Hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.
B. Đồ thị của hàm số đã cho đối xứng qua trục tung.
C. Đồ thị của hàm số đã cho nằm phía dưới trục hoành.
D. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 0 khi x = 0.
Câu 5: Tìm m để phương trình 2x2 - x – m = 0 có nghiệm:
A. m B. m > C. m < D. m 
Câu 6: Phương trình nào sau đây có nghiệm kép ?
A. 3x2 – 5x = 0 B. 9x2 – 12x + 4 = 0 C. 3x2 + 5 = 0 D. x2 – 4x + 3 = 0
Câu 7: Hệ phương trình có số nghiệm là bao nhiêu ?
A. Vô số nghiệm B. Không có nghiệm C. 2 nghiệm D. 1 nghiệm
Câu 8: Cho hàm số f(x) = y = ax2. Biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(-4: 8). Khi hệ số a được tính là:
A. 2 B. 4 C. D. 
Câu 9: Phương trình nào sau đây vô nghiệm ?
A. 2x2 – 4 =0 B. x2 – 6x =0 C. 3x2 + x – 1 =0 D. x2 – 4x + 5 = 0
Câu 10: Phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có:
A. Không có nghiệm B. Vô số nghiệm
C. Nghiệm duy nhất D. Chỉ có một nghiệm
Câu 11: Hệ phương trình có vô số nghiệm nếu:
A. B. C. D. 
Câu 12: Xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số sau: y = -5x2.
A. Hàm số nghịch biến trên R
B. Hàm số đồng biến trên R
C. Hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0
D. Hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0
Câu 13: Cặp số là nghiệm của phương trình nào sau đây:
A. B. Cả A và C C. D. 
Câu 14: Phương trình 3x2 + 12 = 0 có nghiệm là:
A. Vô nghiệm B. Đáp án khác C. x = -4 D. x = 2
Câu 15: Trong công thức nghiệm thu gọn, có:
A. B. C. D. 
Câu 16: Đồ thị của hàm số y = - x2 có vị trí như thế nào so với trục hoành ?
A. Phía trên B. Phía dưới C. Cắt D. Song song
Câu 17: Hệ phương trình có số nghiệm là bao nhiêu ?
A. Không có nghiệm B. Vô số nghiệm C. 1 nghiệm D. 2 nghiệm
Câu 18: Hai số 6 và – 4 là nghiệm của phương trình nào sau đây ?
A. x2 + 2x – 24 =0 B. x2 - 2x – 24 C. x2 – 6x – 4 =0 D. x2 – 2x – 25
Câu 19: Trong các cặp số sau đây, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình ?
A. B. C. D. 
Câu 20: Đối với hàm số , nếu a > 0 và x > 0 thì hàm số:
A. Đồng biến B. a và b đúng C. Nghịch biến D. a và b sai
Câu 21:
No_avatar

Đề cương nhiều bài hay quá xin cám ơn

-------------------------------

fitbit charge 3 dong ho fitbit

 

 
Gửi ý kiến