Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de cuong on tap hkii- vat li8 - st - hs -ht

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoài Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:12' 18-04-2015
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 785
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS SƠN TÂY – HƯƠNG SƠN – HÀ TĨNH
BÀI TẬP TỰ LUẬN ÔN TẬP HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014 -2015

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI :
1. Nói NDR của chì là 130J/kgK, điều đó có ý nghĩa gì ?
2. Tại sao các chất trông có vẻ liền một khối, mặc dù chúng được cấu tạo từ những hạt riêng biệt?
3.Vì sao đường tan trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh?
4. Tại sao về mùa lạnh, khi sờ vào miếng đồng, ta cảm giác lạnh hơn, khi sờ vào miếng gỗ ?
5. Ở nhiệt độ trong lớp học, các phân tử khí có thể chuyển động với vận tốc khoảng 2000m/s. Tại sao khi mở nút một lọ nước hoa đầu lớp học thì phải sau vài giây ở cuối lớp mới ngửi thấy mùi nước hoa?
7. Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ vỡ hơn cốc mỏng ?
8. Tại sao mùa đông lạnh chim thường đứng xù lông?
II. BÀI TẬP :
Câu 1: Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo không đổi F = 4 000N. Biết ô tô chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Trong 5 phút, công của lực kéo của động cơ là bao nhiêu. (12 000kJ)
Câu 2: Một thang máy có khối lượng m = 500 kg chất trong đó một thùng hàng nặng 300 kg. Người ta kéo thang máy từ đáy hầm mỏ sâu 65m lên mặt đất bằng lực căng của một dây cáp. Công nhỏ nhất của lực căng để thực hiện việc đó là bao nhiêu? (520 000 J)
Câu 3: Một dòng nước chảy từ đập ngăn cao 30m xuống dưới, bbieets rằng lưu lượng dòng nước là 100m3/phút và khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Hãy tính công suất của dòng nước? ( 50 KW )
Câu 4: Một máy bay trực thăng khi cách cánh, động cơ tạo ra một lực phát động 11 600 N, sau 1 phút 20 giây máy bay đạt được độ cao 720m. Hãy tính công suất động cơ của máy bay? (104 400 W)
Câu 5: Một vật có nhiệt độ ban đầu là t1 = 200C khi nhận n hiệt lượng Q thì nhiệt độ của vật tăng lên 320C. Nếu ban đầu vật ấy nhận nhiệt lượng 2Q thì nhiệt độ của vật tăng lên bao nhiêu? ( 440C )
Câu 6: Một thỏi thép nặng 12 kg đang có nhiệt độ 200C. Biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K. Nếu khối thép này nhận thêm một nhiệt lượng 44 160 J thì nhiệt độ của nó tăng lên bao nhiêu? ( 280C )
Câu 7: Một lượng nước đựng trong bình có nhiệt độ ban đầu 250C, sau khi nhận nhiệt lượng 787,5 kJ thì nước sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K. Hãy tính thể tích nước trong bình? ( biết 1 lít nước tương ứng 1kg). ( 2,5 l )
Câu 8: Một ấm nhôm có khối lượng 360g chứa 1,2 lít nước. Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 240C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4 200 J/kg.K. Hãy tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm? ( 407 116,8 J )
Câu 9: Trộn nước đang ở nhiệt độ 240C với nước đang ở nhiệt độ 560C. Biết khối lượng của hai lượng nước bằng nhau. Hãy tính nhiệt độ của nước khi đã ổn định? ( 400C )

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI :
I. CÂU HỎI:
1.Điều đó có ý nghĩa là để 1kg chì tăng thêm 10C ta cần cung cấp cho nó một nhiệt lượng là 130J.
2. Vì các hạt riêng biệt cấu tạo nên chất có kích thước vô cùng nhỏ.
3. *Vì nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
4.*Nhiệt độ của miếng đồng, gỗ thấp hơn nhiệt độ của cơ thể người. Đồng dẫn nhiệt tốt, khi người sờ vào thì cơ thể người mất nhiều nhiệt nên có cảm giác lạnh. Gỗ dẫn nhiệt kém, khi người sờ vào thì cơ thể người mất ít nhiệt nên ít lạnh hơn.
5.*Các phân tử nước hoa không thể đi thẳng từ đầu lớp đến cuối lớp. Trong khi chuyển động, các phân tử nước hoa va chạm vào các phân tử không khí và va chạm lẫn nhau làm cho đường đi của chúng đổi hướng, tạo thành các đường dích dắc gồm vô số các đoạn thẳng ngắn. Các đoạn thẳng này có chiều dài tổng cộng lớn hơn chiều dài lớp học rất nhiều.
6.Thủy tinh dẫn nhiệt kém.
- Khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh dày, thủy tinh bên trong nóng nở ra, thủy tinh bên ngoài chưa kịp nóng, chưa nở ra. Do thủy tinh bên trong và bên ngoài nở không đều nên cốc bị vỡ.
- Khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh mỏng, thủy tinh bên trong và thủy tinh bên ngoài nở đều nên cốc không vỡ.
II. Phần tự luận

Câu 1: Hướng dẫn: v = 36 km/h = 10 m/s, t = 5 phút = 300 giây.
Quảng đường ô tô đi trong 5 phút là: s = v.t = 10. 300 = 3 000 (m)
Công thực hiện được là: A = F.s = 4 000. 3 000 = 12 000 000 (J) = 12 000 (KJ)
Câu 2: Hướng dẫn: F = P = 10 (m1 + m2) = 10. (500 + 300) = 8 000 (N)
Công nhỏ nhất là: A = F.s = 8 000. 65 = 520 000 (J)
Câu 3: Hướng dẫn: 1 m3 nước = 1 000 lít = 1 000 kg suy ra P = 10 m = 10 000 (N)
Trọng lượng của 100 m3 nước là: P = 100. 10 000 = 1 000 000 (N)
Công thực hiện được là: A = F. s = 1 000 000. 30 = 30 000 000 (J)
Công suất là: P = A/t = 30 000 000: 60 = 500 000 (W) = 500 (KW)
Câu 4: Hướng dẫn: F = 11 600 N, s = 720 m, t = 1 phút 20 giây = 80 giây
Công thực hiện dược là: A = F. s = 11 600. 720 = 8 352 000 (J)
Công suất của động cơ là: P = A/t = 8 352 000: 80 = 104 400 (W)
Câu 5: Hướng dẫn: Ta có khi nhận nhiệt lượng Q: Q = mc = mc ( 320 – 200) = 12mc (1)
Khi nhận nhiệt lượng 2Q thì: 2Q = mc( t – 200) (2)
Từ (1) và (2) ta có:   t = 440C
Câu 6: Hướng dẫn: m = 12 kg, c = 460 J/kg.K, Q = 44 160 J
Ta có: Q = mc   = 
Nhiệt độ cuối cùng của thỏi thép là: t = 80C + 200C = 280C.
Câu 7: Hướng dẫn: t1 = 250C, t2 = 1000C, Q = 878, 5 KJ, c = 4 200 J/kg.K.
Ta có: Q = mc   (kg)
Thể tích nước trong bình là: 2,5 kg = 2,5 lít.
Câu 8: Hướng dẫn: m1 = 360g = 0,36 kg, m2 = 1,2 kg, t1 = 240C, t2 = 1000C
C1 = 880J/kg.K, C2 = 4 200 J/kg.K.
Nhiệt lượng ấm nhôm thu vào để nóng đến 1000C là:
Q1 = m1.C1 = 0,36. 880. (100 – 24) = 24 076,8 (J)
Nhiệt lượng nước thu vào để nóng đến 1000C là:
Q2 = m2.C2 = 1,2. 4 200. (100 – 24) = 383 040 (J)
 Nhiệt lượng tổng cộng là: Q = Q1 + Q2 = 24 076,8 + 383 040 = 407 116,8 (J).
Câu 9: Hướng dẫn: Nhiệt lượng mà m kg nước 240C thu vào là: Q1 = mc(t – 24) (1) Nhiệt lượng mà m kg nước 560C toả ra là: Q2 = mc(56 – t) (2)
Từ (1) và (2) ta có: Q1 = Q2  (t – 24) = (56 – t)
 Nhiệt độ khi cân bằng là: 
II. Bài tập làm thêm:
1. Một ấm nhôm khối lượng 500g, chứa 2 lít nước ở 200C.Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước.
2. Phải pha bao nhiêu lít nước sôi với 3 lít nước ở 200C để được nước ở 500C ?
3. Pha 500g nước sôi với 400g nước ở 200C. Tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt.
4. Nhiệt lượng mà cơ thể ta hấp thu khi uống 100g nước ở nhiệt độ 40(C là bao nhiêu? Biết nhiệt độ cơ thể người là 37(C.
5. Để xác định nhiệt dung riêng của kim loại người ta bỏ vào nhiệt lượng kế chưa 500g nước ở 130C và một thỏi kim loại có khối lượng 400g được nung nóng đến 1000C. Nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế nóng lên đến 200C. Hãy tìm nhiệt dung riêng của kim loại (bỏ qua sự mất mát nhiệt để làm nóng nhiệt lượng kế và tỏa ra không khí)
6. Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1,5 lít nước ở 20(C. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bao nhiêu ?
7. Bỏ 100g đồng ở 1200C vào 500g nước ở 250C. Tìm nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt?


No_avatarf

cho em cái đề nào với ạ :Tính nhiệt lượng cân thiết để đun sôi 1.5l nước ,biết nhiệt độ ban đầu và và dung nhiệt riêng của nước là 20độC và 4200J/kgK

 

Avatar

Q = MC 

 
Gửi ý kiến