Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề cương ôn tập học kì 1 hình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Huyền Trang
Ngày gửi: 06h:00' 31-10-2017
Dung lượng: 54.3 KB
Số lượt tải: 1112
Số lượt thích: 1 người (Trần Văn Trường)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
A. Lí thuyết:
Bài 1: Điền các từ thích hợp vào dấu ba chấm
1. Hai góc có mỗi cạnh của góc này là...............của ...........của góc kia gọi là hai góc............
2. Hai góc đối đỉnh thì .................
3. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành…..cặp góc........, chúng ……….
4. Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng...................và trong các góc tạo thành có một................
5. Hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau tạo thành....... góc.......
6. Có ... ………...đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước.
7. Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là………..... của đoạn thẳng ấy.
8. Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu d ………….. với ..... tại …….. M của đoạn thẳng AB.
9. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b được kí hiệu là.......
10. Đường thẳng d vuông góc với đường thẳng d’ được kí hiệu là.........
11. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng ............ điểm chung
12. Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc ..................hoặc .....................
13. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc ..................bằng nhau hoặc một cặp góc ....................... bằng nhau thì a song song với b.
14. Qua một điểm M ở ngoài đường thẳng a có ............ song song với đường thẳng đã cho.
15. Tổng ba góc của một tam giác bằng ……
16. Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn ............. tức là tổng của hai góc nhọn bằng.......
17. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng …….. hai góc trong không kề với nó
18. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các………………..bằng nhau và các……… ......... bằng nhau.
19. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó……………theo trường hợp ………….
20. Nếu …………và ……………..của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó ……….theo trường hợp …………..
21. Hai tam giác vuông có thể bằng nhau theo trường hợp: hai cạnh góc vuông, cạnh góc vuông – góc nhọn kề và ………………..
Bài 2: Cho các hình vẽ
/ /
H.1 H.2 H.3
Vẽ lại hình, ghi giả thiết, kết luận và phát biểu định lí.
Bài 3: Viết tên các cặp góc so le trong, đồng vị, đối đỉnh, trong cùng phía trong hình sau:
/
B. Bài tập: Bài 1(108), 6(109), 10(111), 17(114), 25( 118), 28 (120), 39 (124)
Bài 1: Cho đoạn thẳng AB = 4cm.
Vẽ và nêu cách vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng AB.
Bài 2: (H.1) Cho a// b như hình vẽ.
Tính góc AOB.


H.1

Bài 3: ( H.2) Cho xx’ // yy’. Tính số đo góc yBO biết góc xAO = 400, góc AOB = 900
/H. 2 H.3
Bài 4: ( H. 3) Cho hình vẽ, biết a // b. Tính x ?
Bài 5: Cho góc xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay sao cho AB = AD. Trên tia Bx lấy điểm E, trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC. CMR: ABC =ADE.
Bài 6: Cho góc xOy khác góc bẹt.Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự là A và B.
a) Chứng minh rằng OA = OB;
b) Lấy điểm C thuộc tia Ot, chứng minh rằng CA = CB và =.
Bài 7: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.
a) Chứng minh: AD = BC.
b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: /EAC = /EBD.
Bài 8 : Cho tam giác ABC có 3 góc đều nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.
a) Chứng minh BC và CB lần lượt là các tia phân giác của các góc ABD và ACD.
b) Chứng minh CA = CD và BD = BA.
c) Cho góc ACB = 450.Tính góc ADC.
d) Đường cao AH
 
Gửi ý kiến