Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TIN 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Lương (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:08' 11-12-2011
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 617
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN QUYỂN 2

I. TRẮC NGHIỆM :
Câu1): Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?
a) MicroSoft Word b) MicroSoft Excel
c) MicroSoft Power Point d) MicroSoft Access
Câu 2): Hàm tính trung bình cộng của dãy số có tên là:
a) AVERAGE b) MAX c) MIN d) SUM
Câu 3) Phần mềm EARTH EXPLORER dùng để……….
a) Xem và tra cứu bản đồ thế giới. b) Luyện gõ phím nhanh.
c) Học gõ mười ngón. d) Luyện tập chuột.
Câu 4) Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được ................... trong ô tính
a) căn thẳng lề phải b) căn giữa
c) căn thẳng lề trái d) căn thẳng hai lề
Câu 5) Trong ô tính xuất hiện ###### vì:
a) Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
b) Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
c) Tính toán ra kết quả sai.
d) Công thức nhập sai.
Câu 6) Để lưu trang tính ta chọn lệnh:
a) FileOpen b) FileNew c) FileSave d) FileExit
Câu 7) Trong trò chơi Bubbles của phần mềm Typing Test để gõ được chữ in hoa ta cần nhấn giữ phím chức năng nào cùng với thao tác gõ phím?
a) Phím Shift b) Phím Enter c) Phím Ctrl d) Phím Space
Câu 8) Trong Excel các kí hiệu nào được dùng trong các phép toán?
a) + - * / ^ b) ^ / : x – c) + - ^ * d) + - . : ^
Câu 9. Để chèn thêm cột ta thực hiện lệnh:
a) Insert / Rows b) Insert / Colmns
c) Format / Colmns d) Format / Rows
Câu 10. Để tính giá trị trung bình cộng của ô A1 , B1, C1, cách tính nào sau đây là đúng?
a) =(A1+ B1+ C1)/3 b) =Max(A1,B1,C1)
c) =Sum(A1+B1+C1) d) Average(A1,B1,C1)
Câu 11. Giá trị của hàm =MIN(1, 6, 5) là:
a) 6 b) 5 c) 1 d) 12
Câu 12. Cho giá trị ô A1 = 8, B1 = 4. Hãy chọn kết quả của công thức =A1*2 + B1*3
a) 24 b) 34 c) 13 d) 28
Câu 13: Ô E3 là ô nằm ở vị trí:
A. Cột 3 dòng E B. Cột E dòng 3 C. Cột F dòng 3 D. Cột 3 dòng 3
Câu 14: Để mở 1 bảng tính mới, ta chọn lệnh nào sau đây?
A. File(Save B. File ( Open C. File(Exit D. File(New
Câu 15: Hãy chọn câu đúng nhất:
A. Mỗi ô có thể có nhiều địa chỉ khác nhau.
B. Dấu = là dấu cuối cùng cần gõ khi nhập công thức vào ô tính.
C. Nội dung trong thanh công thức và ô tính bao giờ cũng giống nhau.
D. Tất cả đều sai.
Câu 16: Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?
A. =(C2+D4)*B2 B. =C2+D4*B2 C. (C2+D4)*B2 D. =(C2+D4)^B2
Câu 17: Cách nhập công thức để tính giá trị 144 : 6 - 3 x 5 trong Excel là:
A. =144:6-3x5 B. =144/6-3*5 C. =144:6-3*5 D. =144/6-3x5
Câu 18: Hàm tính tổng có tên là gì?
A. AVERAGE B. MAX C. MIN D. SUM
Câu 19: Cho biết ý nghĩa của hàm MIN?
A. Tính trung bình cộng B. Xác định giá trị lớn nhất C. Xác định giá trị nhỏ nhất D. Tính tổng
Câu 20: Cho biết kết quả của hàm sau: = SUM (5, 9, 4)
A. 18 B. 4 C. 9 D.
 
Gửi ý kiến