Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn tập học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Duyên
Ngày gửi: 16h:13' 11-06-2020
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 444
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ2 NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: Hóa học 11
Dạng 1: Viết CTCT và gọi tên
Câu 1: Viết đồng phân và gọi tên:
1. Ankan: CH4, C2H6, C3H8, C4H10.
2. Anken: C2H4, C3H6, C4H8.
3. Hợp chất mạch hở có CTPT: C2H2, C3H4, C4H6.
4. Ancol: CH4O, C2H6O, C3H8O, C4H10O.
5. Anđehit: CH2O, C2H4O, C3H6O, C4H8O.
6. Axit cacboxylic: CH2O2, C2H4O2, C3H6O2, C4H8O2.
Câu 2: Gọi tên các chất sau:
1. (CH3)2CH – CH2 – CH(CH3)2.
2. (CH3)2CH – CH2–CH = CH2.
3. CH ≡ C – CH(CH3) – CH(CH3)2
4. CH3–CH2 – CH(OH) – CH(CH3)2.
5. (CH3)2CH – CH2 – CH2 – CHO.
6. CH3–CH2 – CH(CH3) – CH2 – COOH.

Dạng 2: Viết PTHH
Câu 1: Dùng CTCT, viết PTHH giữa các cặp chất sau:
Metan + Cl2 (1:1)
Propan + Br2 (1 : 1)
Điều chế CH4 trong PTN
Etilen + Br2/CCl4
Propen + H2
Etilen + H2O
Propilen + dd KMnO4
But – 2 – en + HBr
Isopren + H2 (1:2)
Axetilen + H2 (1 :1)
Axetilen + dd Br2 (dư)
Propin + dd Br2 (1:2)
Axetilen + H2O
Axetilen + dd AgNO3/NH3
Propin + dd AgNO3/NH3
Propin + H2 (Ni/t0)
Điều chế axetilen trong PTN, CN
Benzen + Br2 (Fe/t0)
Toluen + Br2 (Fe/t0)
Stiren + H2 dư
Stiren + dd Br2
Toluen + dd KMnO4, t0
Etanol + Na
Glixerol + Cu(OH)2
Ancol metylic (H2SO4đ /1400)
Ancol etylic (H2SO4đ /1700)
Etanol + CuO
Phenol + Na
Phenol + NaOH
Phenol + dd Br2
Anđehit fomic + H2
Anđehit axetic + H2
Metanal + dd AgNO3/NH3
Etanal + dd AgNO3/NH3
Axit axetic + Na
Axit axetic + NaOH
Axit axetic + ancol etylic
Điều chế axit axetic từ ancol etylic.

Câu 2: Viết phản ứng trùng hợp các chất sau:
Etilen
Propilen
Đivinyl
Buta – 1,3 – đien
Nhị hợp (đime hóa) axetilen
Tam hợp (trime hóa) axetilen
Vinyl clorua
Stiren


Câu 3: Dùng CTCT, viết phương trình phản ứng biểu diễn các dãy chuyển hóa sau:
CH3COONaCH4C2H2C2H3ClPVC
Al4C3CH4C2H2CH3CHOC2H5OHCH3COOH
Etan eten ancol etylic eten etylclorua ancol etylic
CaC2 → C2H2→ vinylaxetilen → buta-1,3-đien → Cao su buna
Dạng 3: Nêu và giải thíchhiện tượng
Sục khí etilen đến dư vào dd brom.
Sục khí propen đến dư vào dd KMnO4.
Sục khí axetilen vào dd AgNO3/NH3.
Sục khí propin vào dd AgNO3/NH3.
Cho mẩu Na vào etanol.
Nhỏ phenol vào dung dịch NaOH.
Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol.
Glixerol vào Cu(OH)2.
Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng.
Cho anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng.
Dạng 4: Phân biệt và nhận biết các chất
Các chất khí: etan, eten, propin.
Benzen, toluen, stiren.
Ancol etylic, phenol, benzen.
Ancol etylic, phenol, glixerol, anđehit axetic.
Dạng 5: Bài tập định lượng và bài tập tìm CTPT, CTCT
Câu 1: Dẫn 11,2 lít hỗn hợp khí X gồm etan, etilen và axetilen qua dung dịch brom dư, thấy còn 4,48 lit khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 11,2 lít hỗn hợp X trên qua dung dịch AgNO3/NH3 có dư thấy có 48 gam kết tủa. Thể tích các khí đo ở đktc.
a) Viết các PTHH để giải thích quá trình thí nghiệm trên.
b) Tính thành phần % theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp X
Câu 2: Cho 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm etan, propan và propilen sục qua bình dung dịch brom dư thì khối lượng bình tăng 2,1 gam. Nếu đốt cháy khí còn lại thì thu được một lượng CO2 và 3,24 gam H2O. Tính % thể tích các khí trong A.
Câu 3: Cho 6,9 gam ancol etylic khan tác dụng hoàn toàn với kim loại natri dư thì thu được bao nhiêu mililít khí hiđro
 
Gửi ý kiến