Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Kiểm
Ngày gửi: 09h:06' 26-04-2022
Dung lượng: 104.8 KB
Số lượt tải: 485
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11 HỌC KÌ 2
ANKAN
Câu 1: Định nghĩa nào sau đây là đúng về ankan?
A. Ankan là những hidrocacbon no không có mạch vòng.
B. Ankan là những hidrocacbon no có mạch vòng.
C. Ankan là những hidrocacbon chỉ có chứa liên kết đơn.
D. Ankan là những hợp chất hữu cơ chỉ có chứa liên kết đơn.
Câu 2:Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ?
A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân
Câu 3:Công thức tổng quát của ankan :A. CnH2n+2 B. CnH2n C. CnH2n-2 D. CnH2n-6
Câu 4:Chọn tên gọi đúng nhất của hiđrocacbon sau:

A. 2, 2, 4-trimetyl hexan B. 2, 2, 4 trimetylhexan C. 2, 2, 4trimetylhexan D. 2, 2, 4-trimetylhexan
Câu 5:Phản ứng đặc trưng của ankan
A. Phản ứng thế B. Phản ứng cộng C. Phản ứng tách D. Phản ứng cháy
Câu 6:Trong phòng thí nghiệm, metan được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?
A. Nung natri axetat với vôi tôi xút. B. Chưng cất từ dầu mỏ.
C. Tổng hợp trực tiếp từ cacbon và hiđro. D. Cracking butan
Câu 7:Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 8:Ankan X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Công thức phân tử của X là
A. CH4.              B. C2H6.             C. C3H8.             D. C4H10.
Câu 9:Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Tên của X là
A. etan. B. propan. C. metan. D. butan
Câu 10:Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là:
A. CH4 và C2H6. B. C2H6 và C3H8. C. C3H8 và C4H10. D. C4H10 và C5H12

ANKEN
Câu 1:Anken C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?A. 4 B. 3 C. 6 D. 5
Câu 2:Tên thay thế của X của là

A. 1,1,3-trimetylhex-2-en B. 2,4-đimetylhex-2-en
C. 2,4-đimetylbut-2-en D. 2,4-đimetylpent-2-en
Câu 3:Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp
A. CH3CH2CH3 B. CH2 = CH2 C. CH2 = CH – CH= CH2 D. CH2=CH-CH3
Câu 4:Etilen phản ứng với tất cả chất nào trong dãy sau ?
A. H2/Ni, t0; ddBr2 ; Na. B. dd KMnO4 ; dd Cl2 ; NaCl
C. Br2 ; AgNO3/NH3; H2. D. O2/t0 ; H2O/ H+ ; HBr
Câu 5:Chất tác dụng với HCl tạo ra 1 sản phẩm là:
A. but – 1- en B. but-2-en C. 2-metylpropen. D. propen.
Câu 6: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là:
A. C2H4 và C3H6. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 và C6H12.
Câu 8:Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp thu được 8,4 lít CO2 (đkc). Công thức phân tử của 2 anken là: A. C2H4 và C3H6. B. C4H8 và C5H10. C. C3H6 và C4H8. D. C2H6 và C3H8.
Câu 9:Cho 4,48 lit hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm của khí metan trong hỗn hợp là:A. 60,0% B. 50,0%
 
Gửi ý kiến