Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ I ENGLISH 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 22h:25' 05-12-2017
Dung lượng: 151.0 KB
Số lượt tải: 2827
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 NĂM HỌC 2017-2018
CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM
A.PHONETICS
I. Find the word which has a different sound in the part underlined:
1. A. exhibition B. question C. collection D. tradition
2. A. pleasure B. leisure C. closure D. sure
3. A. saxophone B. music C. so D. expensive
4. A. happy B. apple C. act D. aunt
5. A. school B. chair C. chess D. chat
6. A. stayed B. listened C. played D. stopped
7. A. why B. who C. when D. where
8. A. bread B. seat C. beat D. heat
9. A. chat B. teacher C. chemistry D. children
10. A. provided B. watched C. finished D. stopped
11. A. son B. come C. some D. open
12. A. meat B. reading C. bread D. seat
13. A. works B. plays C. wants D. stops
14. A. put B. lunch C. sun D. fun
15. A. school B. chair C. chess D. chat
16. A. naked B. listened C. played D. opened
17. A. why B. whole C. when D. what
18. A. teacher B. great C. beat D. heat
19. A. chair B. teacher C. chemistry D. children
20. A. wanted B. watched C. finished D. stopped

II. Find the word which has a different sound in the part underlined.
1.
A. better
B. prefer
C. teacher
D. worker

2.
A. near
B. hear
C. dear
D. bear

3.
A. concert
B. concern
C. collect
D. combine

4.
A. picture
B. culture
C. neighbour
D. tourist

5.
A. dependent
B. enjoy
C. absent
D. government

6.
A. future
B. return
C. picture
D. culture

7.
A. first
B. girl
C. bird
D. sister

8.
A. burn
B. sun
C. hurt
D. turn

9.
A. nurse
 B. surf
C. picture
D. return

10. A. hot
B. hour
 C. hotel
D. hobby

11.
A.
knife
 B.
of
C.
leaf
 D.
life

12.
A.
although
 B.
enough
C.
paragraph
 D.
cough

13.
A.
junk
 B.
sun
C.
put
 D.
adult

14.
A.
headache
 B.
architect
C.
chemical
 D.
children

15.
A.
aerobics
 B.
calories
C.
cycling
D.
doctor

16.
A. collection
B. tradition
C. exhibition
D. question

17.
A. usually
B. leisure
C. version
D. composer

18.
A. closure
B. leisure
C. pleasure
D. sure

19.
A. essential
B. traditional
C. picture
D. audition

20.
A. discussion
B. vision
C. treasure
D. decision

21.
A. painter
B. prefer
C. concert
D. perform

 22. A. wanted
 B. needed
 C. played
 D.naked

23.
A. actor
B. guitarist
C. attract
D. gallery


 
Gửi ý kiến