Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn tập kiểm tra chương V hidro- Nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Ánh Đào
Ngày gửi: 09h:16' 28-03-2017
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 1508
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT (Số 4)
ĐiểmHọ và tên:......................... MÔN: HOÁ 8
Lớp:…………………

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM
A- Khoanh tròn vào câu trả lời đúng
1. Hỗn hợp về thể tích khí Hiđro và Oxi sẽ nổ mạnh nhất?
A – 2 phần thể tích H2 và 2 phần thể tích O2
B – 1 phần thể tích H2 và 1 phần thể tích O2
C – 2 phần thể tích H2 và 1 phần thể tích O2
D – 1 phần thể tích H2 và 2 phần thể tích O2
2. Nguyên liệu để điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm:
A – Khí đá B – Điện phân nước
C – Không khí D – Axit (HCl, H2SO4) và kim loại
3. Khí Hiđro dùng để hàn cắt kim loại vì:
A – Hiđro có tính khử B – Hiđro nhẹ hơn không khí
C – Hiđro khi cháy sinh nhiều nhiệt D – Tất cả đều đúng
4. Hãy ghi tên các loại phản ứng hoá học sau:
A – 2Zn + O2 → 2ZnO -> Là phản ứng: -----------------------------------------------------------------
B – Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 -> Là phản ứng: -----------------------------------------------------------------
C – Fe(OH)2 → FeO + H2O -> Là phản ứng:---------------------------------------------------------------
5. Để thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách đẩy nước người ta dựa vào tính chất nào của khí Hiđro:
A. Nhẹ hơn không khí. C. Không tác dụng với không khí.
B. Không tác dụng với nước. D. Nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.
6. Phản ứng thế là phản ứng giữa hợp chất với:
A. H2 B. O2 C. Cu D. đơnchất
7. Hỗn hợp của hiđro nổ mạnh nhất khi tỉ lệ H2: O2 là :
A. 1:1 B. 2:1 C. 3:1 D. 4:1
8. Cho 13g Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl
Thể tích khí H2(đktc) thu được là:
A. 1,12lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít
9. Dãy chất nào tác dụng với nước:
A. SO3,CaO,P2O5 C. Al2O3,SO3,CaO
B. Na2O,CuO,P2O5 D. CuO,Al2O3,Na2O
10. Khí X có tỷ khối với H2 là 8,5g. X là khí nào cho dưới đây:
SO2 B. NH3 C. O2 D. Cl2
11. Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?
H3PO4, HNO3, HCl, NaCl, H2SO4
H3PO4, HNO3, KCl, NaOH, H2SO4
H3PO4, HNO3, HCl, H3PO3, H2SO4
H3PO4, KNO3, HCl, NaCl, H2SO4
12. Dùng khí hidro để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng(II) oxit và sắt (III) oxit. Biết trong hỗn hợp sắt(III) oxitchiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H2 cần dùng (đktc) là:
A.29,4lít B. 9,8 lít C.19,6 lít D.39,2 lít
13. Cho các phản ứng sau
Cu + 2AgNO3Cu(NO3)2 + 2Ag
Na2O + H2O 2NaOH
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
CuO+ 2HCl CuCl2 + H2O
14. Số phản ứng thuộc loại phản ứng thế là:
A.3 B.4 C.5 D.6
2Al + 3H2SO4Al2(SO4)3 + 3H2
Mg +CuCl2MgCl2 + Cu
CaO + CO2 CaCO3
HCl+ NaOHNaCl+ H2O


15. Cho các oxit: CaO; Al2O3; N2O5; CuO; Na2O; BaO; MgO; P2O5; Fe3O4; K2O. Số oxit tác dụng với nước tạo bazo tương ứng là:
A.3 B.4 C.5 D.2
B- Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
“Phản ứng thế là phản ứng hoá học xảy ra giữa (1)------------------------------------------- và (2)--------
---------------------------------------- Trong đó, nguyên tử của (3)--------------------------------------------- sẽ thay thế
cho nguyên tử của một nguyên tố khác trong (4)-----------------------------------------------------”.
Các từ để điền: 1. hợp chất, 2. đơn chất.
II – PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Khi thu khí Hiđro trong phòng thí nghiệm em lật úp hay lật ngửa bình? Vì sao?
Bài 2: Cho kim loại Kẽm tác dụng với
 
Gửi ý kiến