Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE CUONG ON TAP MON HOA 10 HOC KY 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Giáp
Ngày gửi: 15h:22' 19-04-2016
Dung lượng: 36.7 KB
Số lượt tải: 772
Số lượt thích: 1 người (trần thanh thư)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA 10 HỌC KỲ 2 NĂM 2015 – 2016.

Câu 1:Các nguyên tố Halogen thuộc nhóm nào?A. IA B. IVA C. VIA D. VIIA.
Câu 2: KaliClorat là tên chất nào sau đây?
A. KCl B. KClO C. KClO3 D. KClO4
Câu 3: Số oxi hóa của Brom trong HBr bằng?A. -1 B. +1 C. +3 D. +7
Câu 4:Muối ăn có thành phần chính là?
A. NaCl B. NaClO C. NaI D. KIO3
Câu 5 : Trong hợp chất, Clo có các số oxi hóa phổ biến là ?
A. 0 ; +1 ; +3 ; +5 B. 0 ; +3 ; +5 ; +7 C. -1 ; +1 ; +3 ; +5 ; +7. D. -1 ; 0 ; +1 ; +3 ; +5 ; +7.
Câu 6 : Dung dịch HCl làm quỳ tím hóa ?
A. Xanh B. đỏ C. vàng D. đen
Câu 7 : Để phân biệt 3 dung dịch không màu : HCl, NaOH, NaCl ta dùng một thuốc thử nào sau đây ?
A. dd AgNO3 B. Na C. quỳ tím D. BaCl2.
Câu 8: phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử?
A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2. B. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.
C. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O. D. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
Câu 9: Bao nhiêu chất sau đây tác dụng được với dung dịch HCl: Cu; Fe, Ag; Al; MgO; Fe(OH)3; AgNO3; NaOH; Na2CO3.
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
Câu 10:Phản ứng nào sau đây dùng điều chế nước Javen?
A. Cl2 + 2Na → 2NaClB. Cl2 + H2O → HCl + HClO
C. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O D. 3Cl2 + 6KOH → KCl + 5KClO3 + 3H2O.
Câu 11: Thành phần chính của Clorua vôi là?
A. CaCl2 B. CaO C. CaOCl2 D. Ca(OH)2.
Câu 12:Coi như điều kiện có đủ, phản ứng nào sau đây viết sai?
A. Fe + Cl2 → FeCl2 B. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
C. Cu + Cl2→ CuCl2 D. H2 + Cl2 → 2HCl
Câu 13:Axit nào sau đây không đựng trong bình thủy tinh?
A. HCl B. HNO3 C. H2SO4 D. HF
Câu 14: Ứng dụng nào sau đây không phải của Clo?
A. Diệt trùng nước sinh hoạt, xử lí nước bể bơi. B. Tẩy trắng sợi, vải, giấy
C. Sản xuất nước Javen, Clorua vôi.D. Chữa sâu răng.
Câu 15 : Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Clo là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc, nó phá hoại niêm mạc của đường hô hấp.
B. Tính chất hóa học của Clo là tính oxi hóa mạnh.
C. Clo trong đơn chất (Cl2) có số oxi hóa bằng 0.
D. Trong HClO, Clo có số oxi hóa = -1.
Câu 16. Oxi, lưu huỳnh là các nguyên tố thuộc nhóm?
A. IA B. IIA C. IVA D.VIA.
Câu 17: Cho O(Z= 8). Cấu hình electron của Oxi là?
A. 1s22s22p6 B. 1s22s22p4 C. 1s22s22p5 D. 1s22s22p2.
Câu 18: Cho S(Z = 16). Cấu hình electron của S2- là?
A. [Ne]3s23p4 B. [Ar] C. [Ne]3s23p5 D. [Ne]3s23p2.
Câu 20: Công thức cấu tạo đúng của O2 là?
A. O – O B. O = O C. O ≡ O D. O = O →O.
Câu 21:Phân tử Ozon có công thức là?A. O B. O2 C. O3 D. O4.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây về Ozon là sai?
A. Ozon là khí màu xanh nhạt, mùi đặc trưng.
B. O3 có tính oxi hóa rất mạnh, mạnh hơn O2.
C. Ozon dùng để chữa sâu răng, sát trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.
D. Một lượng lớn Ozon trong không khí sẽ làm cho không khí trong lành.
Câu 23: Lưu huỳnh thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?
A. S + O2 → SO2 B. S + 3F2 → SF6
C. S + Fe → FeS D. S + 2H2SO4đặc → 3SO2 + 2H2O
Câu 24: Lưu huỳnh trioxit là tên gọi chất nào sau đây
 
Gửi ý kiến