Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC HKII LỚP 4 QUYỂN 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:09' 08-04-2013
Dung lượng: 103.5 KB
Số lượt tải: 1696
Số lượt thích: 0 người
Đề cương ô tập lý thuyết tin học lớp 4 học kỳ II

Câu 1: Để khởi động phần mềm Word ta thực hiện thao tác nào
Nháy chuột vào biểu tượng 
Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
Nháy chuột vào biểu tượng 
Nháy đúp chuột vào biểu tượng 
Câu 2: Hãy cho biết trong phần mềm Word có mấy kiểu căn lề ?
1 kiểu
2 kiểu
3 kiểu
4 kiểu
Câu 3: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Câu 4: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Câu 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 

Câu 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 

Câu 6: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E
Câu b) và câu c) đều đúng.
Câu 7: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J
Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 8: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 9: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 10: Trong phần mềm Word, để tạo một file mới ta thực hiện thao tác sau:
a) Vào Menu chọn File New
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 11: Trong phần mềm Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh 
b) Nút lệnh 
c) Nút lệnh 
d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 12: Trong phần mềm Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh 
b) Nút lệnh 
c) Nút lệnh 
d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 13: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 14: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 15: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 16: Trong phần mềm Word, để sao lưu ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh 
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
c) Nút lệnh 
d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 17: Trong phần mềm Word, để sao lưu ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh 
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V
c) Nút lệnh 
d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 18: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để trình bày in đậm ta thực hiện thao tác sau.
Nháy nút lệnh 
Nháy nút lệnh 
Nhấn tổ hợp
 
Gửi ý kiến