Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

de cuong on tap toan 11-ky 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hằng Thu
Ngày gửi: 09h:59' 19-04-2017
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 981
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM- TỰ LUẬN HK II- TOÁN 11
NĂM HỌC 2016-2017

PHẦN I- TRẮC NHIỆM: ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC
I. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ- HÀM SỐ- HSLT:
Câu 1: là: A. B. C. 0 D. 
Câu 2: là: A. 7 B. C. 0 D. 
Câu 3: là: A. B. 2 C. 0 D. 
Câu 4: là: A. 0 B. 1 C. D. 
Câu 5: là: A. 1 B. 0 C. D. 2
Câu 6: là: A. 0 B. C. 1 D. 
Câu 7: Trong các dãy sau đây, dãy nào có giới hạn.
A. B. C. D. 
Câu 8: Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn sau: là:
A. 1 B. 2 C. 4 D. 
Câu 9: Trong các dãy số sau, dãy số nào có giới hạn hữu hạn?
A. B. C. D. 
Câu 10: là: A. 24 B. 0 C. D. Ko có giới hạn
Câu 11: là: A. B. 2 C. D. 8
Câu 12: là: A. B. 2 C. 0 D. 
Bài 13: là: A. 0 B. 1 C. D. 2
Câu 14: là: A. 0 B. 1 C. D. 
Bài 15: là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 
Câu 16: là: A. B. 1 C. 2 D. 
Câu 17: là: A. 0 B. C. D. 2
Câu 18: là: A. 0 B. C. 1 D. 2
Bài 19: là: A. 0 B. + C. D. 1
Câu 20: Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào là - 1 ?
A. B. C. D. 
Câu 21: cho hàm số: để f(x) liên tục tại điêm x0 = 1 thì a bằng?
A. 0 B. +1 C. 2 D. -1
Câu 22: cho hàm số: trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. B. C. D. f liên tục tại x0 = 0
Câu 22: cho hàm số: để f(x) liên tục trên toàn trục số thì a bằng?
A. -2 B. -1 C. 0 D. 1
Câu 24: Cho hàm số . Xét phương trình: f(x) = 0 (1) trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?
A. (1) có nghiệm trên khoảng (-1; 1) B. (1) có nghiệm trên khoảng (0; 1)
C. (1) có nghiệm trên R D. Vô nghiệm
Câu 25: Cho các hàm số: (I) y = sinx ;`(II) y = cosx ; (III) y = tanx ; (IV) y cotx
Trong các hàm số sau hàm số nào liên tục trên R
A. (I) và (II) B. (III) và IV) C. (I) và (III) D. (I0, (II), (III) và (IV)
Câu 26: Cho hàm số f(x) chưa xác định tại x = 0: . Để f(x) liên tục tại x = 0, phải gán cho f(0) giá trị bằng bao nhiêu?A. 3
 
Gửi ý kiến