Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 12 HKI NĂM HỌC 2017 -2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Ngân
Ngày gửi: 21h:02' 10-12-2017
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 962
Số lượt thích: 5 người (Bùi Thị Minh Hải, Nguyễn Mai, Hy Hy, ...)
ĐỀ CƯƠNG MÔN TOÁN 12 HKI.


LOẠI (. ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Câu 1. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017)
Đồ thị hình bên là của hàm số nào?
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 2. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?


A. .
B. .
C. .
D. .


Câu 3. (ĐỀ THPT QG 2017) Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?

A. 
B. 
C. 
D. 


LOẠI (. SỰ GIAO NHAU CỦA 2 ĐỒ THỊ

Câu 4. (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. cắt trục hoành tại hai điểm B. cắt trục hoành tại một điểm.
C. không cắt trục hoành. D. cắt trục hoành tại ba điểm.
Câu 5. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Biết rằng đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại điểm duy nhất; ký hiệu là toạ độ của điểm đó.
Tìm ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Số điểm chung của đồ thị hàm số và trục hoành là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. Không kết luận được.
Câu 7. (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng cắt đồ thị của hàm số tại ba điểm A, B, C phân biệt sao cho 
A. B. 
C. D. 
Câu 8. (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đường thẳng cắt đồ thị của hàm số tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho .
A. B. C. D. 
LOẠI (. CỰC TRỊ CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Câu 8. (ĐỀ THPT QG 2017) Đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị A và B. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng ?
A. B. C. D. 
Câu 9. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Giá trị cực đại của hàm số ?
A. . B. . C. . D. 
Câu 10. Hàm số đạt cực trị khi:
A. . B. . C. . D. .
Câu 11. (ĐỀ THPT QG 2017) Đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.
A. B. C. D. 
LOẠI (. GTLN & GTNN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Câu 12. (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
A. B. C. D. 
Câu 13. (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn 
A. . B. . C. D. 
Câu 14. (ĐỀ THPT QG 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất m của trên đoạn .
A. B. C. D. 
Câu 15. Xét hàm số trên đoạn . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên đoạn .
B. Hàm số có cực trị trên khoảng .
C. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn .
D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1 khi , giá trị lớn nhất bằng khi .
Câu 16. (ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số (m là tham số thực) thoả mãn . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. B. C. D. 

LOẠI (. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Câu 17. Cho hàm số có đồ thị là . Các tiếp tuyến không song song với trục hoành kẻ từ gốc tọa độ đến là:
A. hoặc . B. hoặc .
C. hoặc
No_avatar

Cám ơn ạ

No_avatar

CÓ BÀI GIẢI KHÔNG BÁN MÌNH

 
Gửi ý kiến