Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 KÌ II(HAY)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Anh Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:44' 28-04-2011
Dung lượng: 178.0 KB
Số lượt tải: 2995
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HK II
NĂM HỌC 2010 – 2011
I. LÝ THUYẾT
II. BÀI TẬP
A. Phần số nguyên
Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1: Tính
125.( -24) + 24.225 b) 26.(- 125) – 125.( - 36)
c) 512.(2 – 128) – 128.( - 512) d) 16.(38 – 2) – 38(16 – 1)
(187 -23) – (20 – 180) f) 17.(-25) + 25.21
Bài 2: Tính
a) (-37 – 17). (-9) + 35. (-9 – 11) b) (-25)(75 – 45) – 75(45 – 25)
c) (-50 +19 +143) – (-79 + 25 + 48) d) 19.25 + 9.95 + 19.30
e) (-8).25.(-2). 4. (-5).125 f) (-12).46 – 12.54
Bài 3: Tính
a) 3784 + 23 – 3785 – 15 b) 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14
c) 215 +(-38) – (-58) –15 d) 231+26-(209+26)
e) 5.(-3)2 –14.(-8)+(-40) f) 3.(-4)2 + 2.(-5) – 20
Bài 4: Tính
1) 215 + (-38) – (- 58) + 90 – 85 2) 31 – [26 – (209 + 35)]
3) 29-(-25) + ( + 40) 4) (- 24 ) + (- 30 ) - ( - 40)
5) 33 –( -46) + ( -32) – (+ 15) 6) (- 54 ) + (+ 39) - ( +10) + ( - 85)
Bài 4: Tính
a) (-14).25 b) (-47). (-5) c) 15.(-3) d) (+45).(+6)
Dạng 2: Tìm x
Bài 1: Tìm x biết:
a/ -x + 8 = -17 b/ 35 – x = 37 c/ -19 – x = -20 d)/ x – 45 = -17
Bài 2: Tìm x biết
a/ |x + 3| = 15 b/ |x – 7| + 13 = 25 c/ |x – 3| - 16 = -4 d/ 26 - |x + 9| = -13
Hướng dẫn
a/ |x + 3| = 15 nên x + 3 = 15 và x + 3 = –15
x + 3 = 15 x = 12
x + 3 = - 15 x = -18
b/ |x – 7| + 13 = 25 nên x – 7 = 12 và x – 7 = –12
x = 19
x = -5
Bài 3: Tìm x biết:
a/ 5 – (10 – x) = 7 b/ - 32 - (x – 5) = 0 c/ - 12 + (x – 9) = 0 d/ 11 + (15 – x) = 1
Bài 4: 1/Tìm x biết:
a/ 11x = 55 b/ 12x = 144 c/ -3x = -12 d/ 0x = 4 e/ 2x = 6
Bài 5: Tìm x biết:
a/ (x+5) . (x – 4) = 0 b/ (x – 1) . (x - 3) = 0 c/ (3 – x) . ( x – 3) = 0
d/ x(x + 1) = 0 e) 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4) f) 8 – (x – 10) = 23 – (- 4 +12)
Hướng dẫn :
Ta có a.b = 0 Khi a = 0 hoặc b = 0
a/ (x+5) . (x – 4) = 0
(x+5) = 0 hoặc (x – 4) = 0
* x+5 = 0 * x – 4 = 0
x = –5 x = 4
Vậy x = - 5 hoặc x = 4
Bài 6: Tìm x ,biết
1) 7 – x = 8 – ( - 7) 2) x -8 = ( -3 ) – 8
3) 11 – (15 + 11) =x – ( 25 -9 ) 4) 2 – x =
 
Gửi ý kiến