Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7-HK2 (chi tiết)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thu trang
Ngày gửi: 14h:20' 07-04-2017
Dung lượng: 262.3 KB
Số lượt tải: 1429
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HK2- 2017
PHẦN 1: ĐẠI SỐ
A) THỐNG KÊ
Câu1)TheodõiđiểmkiểmtramiệngmônToáncủahọcsinhlớp7Atại một trườngTHCSsau một nămhọc, người ta lập đượcbảng sau:
Điểm số
0
2
5
6
7
8
9
10Tần số
1
5
2
6
9
10
4
3
N=40a) Dấu hiệuđiều tra là gì ? Tìm mốt của dấuhiệu ?
b) Tínhđiểmtrung bình kiểm tra miệng của học sinh lớp 7A.
c) Nhậnxét về kết quả kiểm tra miệng môn Toán của các bạn lớp 7A.
Câu 2)
Điểmkiểm tra học kì II môn Toán của lớp7Cđược thống kê như sau:
Điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Tần số
1
1
2
3
9
8
7
5
2
2
N = 40


a)Biểudiễnbằngbiểuđồđoạnthẳng(trụctungbiểudiễntầnsố;trục hoành biểudiễn điểm số)
b) Tìmsố trung bình cộng.
* Câu3):ĐiểmkiểmtratoánhọckỳIcủahọcsinhlớp7Ađượcghilạinhưsau:
10 9 7 8 9 1 4 9
1 5 10 6 4 8 5 3
5 6 8 10 3 7 10 6
6 2 4 5 8 10 3 5
5 9 10 8 9 5 8 5
a) Dấuhiệucầntìm ởđâylàgì?
b) Lậpbảngtầnsốvàtínhsốtrungbìnhcộng. c) Tìmmốtcủadấuhiệu.
Câu4). Điều tra về tuổi nghề (tính bằng năm) của 20 công nhân trong một phân xưởng sảnxuất ta có bảng số liệusau
3 5 5 3 5 6 6 5 4 6

5 6 3 6 4 5 6 5 6 5

a. Dấuhiệu ởđây là gì?

b. Lậpbảng tần số và tính số trung bình cộng của bảng số liệu trên.
Câu 5).Điểmkiểm tra toán họckìIIcủa lớp 7B được thốngkênhư sau:

Điểm 4 5 6 7 8 9 10

Tần số 1 4 15 14 10 5 1

a)Dựngbiểuđồđoạnthẳng(trụchoànhbiểudiễnđiểmsố;trụctungbiểudiễntầnsố).
b) Tính số trung bình cộng
Câu 6Điểmkiểmtrahọc kì II mônToán của lớp7Ađược thống kê như sau:
Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số 1 1 2 3 9 8 7 5 2 2 N = 40
a) Dấu hiệuở đây là gì? Tìm mốtcủa dấuhiệu. b) Tìmsố trung bình cộng.
Câu 7: Thời gian làmmột bài tập toán (tính bằngphút)của 30học sinh được ghi lại như
sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8

5
7
8
10
9
8
10
7
14
8

9
8
9
9
9
9
10
5
5
14


a. Dấu hiệu ởđây là gì?
b. Lập bảng tần số.
c. Tính số trung bình cộngvàtìmmốt của dấu hiệu.
d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Câu 8)Thờigian làmbài tập (tính bằng phút) của 20 học sinh đượcghilại như sau:
10 5 8 8 9 7 8 9 14 8

5 7 8 10 9 8 10 7 14 8

a. Dấuhiệu ởđâylàgì?Lậpbảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu?

b. Tính số trung bình cộng?


B. ĐƠN, ĐA THỨC

Câu 1.Chocác đa thức: f(x) = x3- 2x2+3x+1

g(x) = x3+ x - 1

h(x) = 2x2- 1

a) Tính: f(x) - g(x) + h(x)

b) Tìmx sao cho f(x) - g(x) + h(x) = 0


Câu 2 .
Cho P(x) = x3- 2x + 1; Q(x) = 2x2– 2x3+ x - 5.
Tính a) P(x) + Q(x); b) P(x)-Q(x)

Câu3:Chohaiđathức:
A(x)=–4x5–x3+4x2+5x+9+4x5–6x2–2
B(x)=–3x4–2x3+10x2–8x+5x3–7–2x3+8x
a)Thugọnmỗiđathứctrênrồisắpxếpchúngtheolũythừagiảmdầncủabiến. b) TínhP(x)=A(x)+B(x)
 
Gửi ý kiến