Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Ngọc Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:48' 23-03-2018
Dung lượng: 739.0 KB
Số lượt tải: 468
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thành Nam, Phạm Thị Tuyết Minh)
CHUYÊN ĐỀ 1: HIDROCACBON

Dạng 1: NHẬN DIỆN HIDROCACBON
Câu 1: CTPT nào sau đây không phải của ankan?
A. C5H12. B. C4H10. C. C6H12. D. C7H10.
Câu 2: CT chung của hidrocacbon thơm là
A. CnH2n (n ≥2) B. CnH2n-2 (n ≥3) C. CnH2n-2 (n ≥2) D. CnH2n-6 (n ≥6)
Câu 3: Cho CTCT của hidrocacbon X: CH2=CH-CH=C(CH3)-CH3. Phát biểu nào sau đây đúng nhất?
A. X là hidrocacbon không no. B. X là ankadien.
C. Tên của X là 4-metylpenta-1,3-dien. D. X là ankandien liên hợp.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
A. Ankan. B. Anken. C. Ankin hay ankadien. D. Ankylbenzen.
Câu 5: Hiđrocacbon X mạch hở, phân tử chứa 1 liên kết pi. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
A. Ankan. B. Ankin. C. Anken. D. Ankylbenzen.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng thấy . Vậy hai hidrocacbon
A. thuộc đồng đẳng của benzen. B. thuộc đồng đẳng của axetilen
C. thuộc đồng đẳng của etilen. D. thuộc đồng đẳng của metan.
Câu 7: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.
A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10
C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12 D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12.
Câu 8: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon. Đốt cháy X được nCO2 = nH2O. X có thể gồm
A. 1xicloankan + anken. B. 1ankan + 1ankin. C. 2 anken. D. A hoặc B hoặc C.
Câu 9 (CĐ 2008):Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của
A. ankan. B. ankin. C. ankađien. D. anken.
Câu 10: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankin. B. ankan. C. ankađien. D. anken.
Câu 11: A là đồng đẳng của benzen có công thức nguyên là: (C3H4)n. Công thức phân tử của A là:
A. C3H4. B. C6H8. C. C9H12. D. C12H16.
Câu 12: Cho các chất (1) benzen ; (2) toluen; (3) xiclohexan; (4) hex-5-trien; (5) xilen; (6) cumen. Dãy gồm các hiđrocacbon thơm là:
A. (1); (2); (3); (4). B. (1); (2); (5; (6). C. (2); (3); (5) ; (6). D. (1); (5); (6); (4).
Câu 13: (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là:
A. propylbenzen. B. n-propylbenzen. C. iso-propylbenzen. D. đimetylbenzen.
Câu 14: iso-propyl benzen còn gọi là:
A.Toluen. B. Stiren. C. Cumen. D. Xilen.
Câu 15: Từ CTPTTQ của hydrocacbon CnH2n+2-2k (k≥0), ta có thể suy ra các trường hợp nào sau đây?
A. k = 1 ( X là anken CnH2n, (n≥2), n nguyên
B. k = 2 ( X là ankin CnH2n-2, (n≥2), n nguyên
C. k = 4 ( X là aren CnH2n-6, (n≥6), n nguyên
D. Tất cả đều đúng
Câu 16: Viết CTPT của các hidrocacbon khí ở điều kiện thường?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
 
Gửi ý kiến