Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: vn.doc
Người gửi: ひの えいじ
Ngày gửi: 17h:17' 01-04-2018
Dung lượng: 440.0 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Họ, tên thí sinh
ĐỀ ÔN HKI TOÁN KHỐI 10 2017(2018
Thời gian làm bài:60 phút
(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Cho phương trình , với m là tham số. Tập nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 2: Cho phương trình , với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt.
A. B. C. D. 
Câu 3: Giả sử phương trình (với m là tham số), có hai nghiệm x1, x2. Khi đó được tính theo m là:
A. B. 
C. D. 
Câu 4: Cho phương trình: , với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm.
A. B. C. D. 
Câu 5: Cho Parabol (P)có đỉnh . Khi đó (P) có phương trình là:
A. B. 
C. D. 
Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A(22;-22), B(-11;15), C(5;-5).Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. là 3 đỉnh của một tam giác. B. là trung điểm của BC.
C. và ngược hướng. D. 
Câu 7: Cho A(1; 4), B(3; 6); C(5; 4). Tọa độ tâm I đường tròn ngoại tiếp ΔABC là:
A. B. C. D. 
Câu 8: Cho tập hợp . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. B. C. D. 
Câu 9: Cho phương trình ,với m là tham số và . Tập nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 10: Đồ thị hàm số y = 2x + 1 cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm A và B.Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?
A. Chu vi tam giác OAB bằng . B. Chu vi tam giác OAB bằng .
C. Tam giác OAB là tam giác vuông cân. D. Tam giác OAB là nửa tam giác đều.
Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy cho bốn điểm A(-3;1), B(2;-2), C(4;-1), D(2;6), G(1;2). Khi đó G là trọng tâm của tam giác nào?
A. Tam giác ABC B. Tam giác ACD C. Tam giác ABD D. Tam giác BCD
Câu 12: Phương trình có hai nghiệm . Khi đó có giá trị bằng:
A. B. C. D. 
Câu 13: Đồ thị hàm số là parabol (P).Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Hàm số đồng biến trên B. (P) không đi qua gốc tọa độ.
C. Hàm số nghịch biến trên D. (P) có trục đối xứng là x = 2.
Câu 14: Có ba lớp học sinh 10A, 10B, 10C gồm 128 em cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi em lớp 10A trồng được 3 cây bạch đàn và 4 cây bàng. Mỗi em lớp 10B trồng được 2 cây bạch đàn và 5 cây bàng. Mỗi em lớp 10C trồng được 6 cây bạch đàn. Cả ba lớp trồng được 476 cây bạch đàn và 375 cây bàng. Hỏi mỗi lớp 10A, 10B, 10C lần lượt có bao nhiêu học sinh?
A. B. C. D. 
Câu 15: Đồ thị bên của hàm số nào:
A. B. C. D. 
Câu 16: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?
A. Hai vectơ đối nhau thì chúng cùng hướng và có tổng bằng vectơ-không.
B. Hai vectơ cùng phương với nhau khi giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
C. Hai vectơ cùng phương với nhau thì chúng bằng nhau.
D. Hai vectơ bằng nhau thì tổng của chúng bằng vectơ-không.
Câu 17: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A(9;7), C(11;-1). M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Tọa độ của vectơ là:
A. 
 
Gửi ý kiến