Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Ngọc Dung
Ngày gửi: 11h:03' 05-04-2018
Dung lượng: 10.5 KB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
PASSIVE VOICE (noun clause)
Công thức:
say
know
Someone think
They + believe + that - Clause
People find (S2 + V2)
rumor


Cách 1: It + be + V3/ed + That – Clause
Cách 2: S2 + be + V3/ed + To Vo
To have +V3/ed


Notes:
Cách 2: Nếu động từ trong mệnh đề phụ xảy ra trước động từ trong mệnh đề chính, ta dùng to have + V3/eD. Các trường hợp khác ta chỉ dùng to + infinitive.

Exercise 1: Change these sentences into passive voice:
People think that he is very clever.
( He ______________________________________________________.
People thought that many people were killed in the accident.
( It _______________________________________________________
( Many people_______________________________________________
It is believed that the prisoner escaped by climbing over the wall.
( The prisoner ______________________________________________
People say that three men were arrested after the explosion.
( Three men ________________________________________________
People say that those dogs are dangerous.
( Those dogs ________________________________________________.

II. Choose the best option.
He_______________ ten eggs a day.
A. believes to eat B. believes to be eaten C. is believed to eat D. is believed to be eaten.
The Great Pyramid is believed___________ over a 20-year period.
A. to build B. to be built C. to have built D. to have been built
They expect that the government will lose the election.
A. The government is expected to have lost the election.
B. The government is expected to lose the election.
C. They expect the government to lose the election.
D. They expect the government have lost election.
They know that the Prime Minister is in favour of the new law.
A. The Prime minister is known to have been in favour of the new law.
B. It is known that the Prime Minister to be in favour of the new law.
C. The Prime Minister is known to be in favour of the new law.
D. They know the Prime Minister to have been in favour of the new law.
They say that many people are homeless after the tsunami.
A. They say many people to have been homeless after the tsunami.
B. It is say that many people are homeless after the tsunami.
C. Many people are said to have been homeless after the tsunami.
D. Many people are said to be homeless after the tsunami.
People say that playing football is the most interesting.
A. It is said that playing football is the most interesting.
B. The most important thing is playing football.
C. It is said that playing football was the most interesting.
D. Playing football is said that the most interesting.
People say that he died in the accident.
A. It was said that he was died in the accident. B. It is said that he was died in the accident.
C. He is said to have died in the accident. D. He is said to die in the accident.
People believe that 13 is an unlucky number.
A. It was believed that 13 is an unlucky number.
B. It is believed that 13 is an unlucky number.
C. 13 is believed to have been an unlucky number.
D. 13 was believed to be an unlucky number.
People say that he is the most experienced teacher of English.
A. He is said to be the most experienced teacher of English.
B. He is to be said the most experienced teacher of English.
C. He is said to have been the most experienced teacher of English.
D. It is said that he to be the most experienced teacher of English.
It___________that learning English is easy.
A. are said B. is staying C. is said D. said.

III. Error identification
They think that she is living there. ( She is thought to be lived there.
A B C D
Education is said be a means to an end.
A B C D
It is thought that Lan to be the best student in her class.
A B C D
He is believed to work for the CIA in the 1970s.
A B C D
It was report that the President had suffered a heart attack.
A B C D


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓