Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh thị cam ly
Ngày gửi: 21h:00' 08-04-2018
Dung lượng: 479.0 KB
Số lượt tải: 344
Số lượt thích: 0 người
BÀI TOÁN BỔ SUNG HIDROCACBON
DẠNG 1: TOÁN ĐỐT HIDROCACBON
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam một ankan X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là
A. CH4. B. C2H6. C. C3H8. D. C4H10.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một ankan X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là
A. C2H6. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam một ankan X thu được 1,44 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C2H6. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một ankan mạch không nhánh (X) thu được CO2 và H2O có = 4 : 5. X là
A. propan. B. butan. C. isobutan. D. pentan.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 15 cm3 một ankan A thu được 105 cm3 hỗn hợp CO2 và H2O. Biết các thể tích đều được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định A và thể tích O2 đã dùng?
A. C3H8, 75 cm3. B. C3H8, 120 cm3. C. C2H6, 75 cm3. D. C4H10, 120 cm3.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ankin A thu được V lít (đktc) hỗn hợp CO2 và H2O có tỉ khối so với hidro bằng 16,8. Vậy công thức phân tử của A và giá trị V là
A. C4H6 và 11,2. B. C3H4 và 11,2. C. C6H8 và 22,4. D. C3H4 và 22,4.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam một hidrocacbon A cần 31,36 gam O2. Vậy A là
A. CH4. B. C2H4. C. C2H6. D. C3H4.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Vậy A là
A. CH4. B. C2H4. C. C2H6. D. C3H8.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A cần 5,824 lít O2 (đktc) thu được CO2 và 3,6 gam H2O. Vậy A là
A. C2H6. B. C3H8. C. C4H8. D. C4H10.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A cần 11,2 lít O2 (đktc) thu được H2O và 13,2 gam CO2. Vậy A là
A. C2H6. B. C3H8. C. C4H10. D. C6H16.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thấy = 6 : 7 (cùng đk to, p). Vậy A là
A. C12H28. B. C4H8. C. C3H7. D. C6H14.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thấy = 55 : 27. Vậy A là
A. C5H12. B. C5H6. C. C10H24. D. C10H12.
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được hỗn hợp X gồm CO2 và H2O có . Vậy A là
A. C2H4. B. C2H6. C. C3H9. D. C4H10.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được CO2 và H2O trong đó . Vậy A là
A. CH4. B. C2H4. C. C3H8. D. C2H8.
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được CO2 và H2O trong đó (đktc).Vậy A là
A. C4H12. B. C3H8. C. C4H10. D. C2H6.
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được số mol H2O lớn hơn 1,5 lần số mol CO2. A là
A. CH4. B. C2H6. C. C3H4. D. C4H8.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được số mol H2O bằng 1,5 lần số mol CO2. Vậy A là
A. CH4. B. C2H6. C. C3H6. D. C4H6.
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được hỗn hợp X gồm CO2 và H2O có . Vậy A là
A. C2H6. B. C3H8. C. C4H8. D. C8H18.
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một hidrocacbon A thu được
 
Gửi ý kiến