Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet
Người gửi: lê mỹ linh
Ngày gửi: 09h:10' 16-04-2018
Dung lượng: 204.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Môn: Sinh học Lớp: 7

------------------------------------------------------------- Chọn và đánh dấu vào 1 phương án đúng nhất.

Câu1 : Thế giới động vật đa dạng về:
a. Loài c. Lối sống và môi trường sống
b. Hình dạng, kích thước cơ thể d. Cả a,b,c đều đúng
Câu 2: Động vật phân bố ở:
a. Môi trường nước c. Môi trường trên không
b. Môi trường cạn d. Cả a,b,c đều đúng
Câu 3 : Nguyên nhân khiến động vật nhiệt đới phong phú và đa dạng:
a. Nhiệt độ ấm áp c. Môi trường sống đa dạng
b. Thức ăn phong phú d. Cả a,b,c đều đúng
Câu 4: Chim cánh cụt thích nghi được với khí hậu giá lạnh vì:
a. Mỡ tích luỹ dày, lông rậm c. Chúng sống thành bầy, đàn rất đông
b.Tập tính chăm sóc trứng và con chu đáo d. Cả a, b đều đúng
Câu5: Động vật sống ở môi trường nước:
a. Quạ sám c. Ngỗng trời
b. Báo gấm d. Cá sấu
Câu 6: Động vật giống thực vật ở chỗ nào:
a. Có cấu tạo tế bào c. Tự chế tạo chất hữu cơ
b. Có thành xenlulôzơ d. Không có hệ thần kinh và giác quan
Câu 7: Động vật khác thực vật
a. Tế bào không có thành xenlulôzơ c. Có hệ thần kinh và giác quan
b. Chỉ sử dụng chất hữu cơ có sẵn d. Cả a,b,c đều đúng
Câu 8: Đặc điểm chung của động vật :
a. Có khả năng di chuyển c. Dị dưỡng
b. Có hệ thần kinh và giác quan d. Cả a,b,c đều đúng
Câu 9: Động vật không thuộc ngành động vật không xương sống:
a. Ong c. Bướm
b. Cá d. Tôm
Câu 10: Động vật không thuộc ngành động vật có xương sống:
a. Châu chấu c. Bồ câu
b. Thỏ d.

đề kiểm tra tnkq Tuần 2
Môn: Sinh học Lớp: 7

----------------------------------------------- Chọn và đánh dấu vào 1phương án đúng nhất.

Câu 1: Trùng giày có hình dạng:
Đối xứng c. Có hình khối như chiếc giầy
Không đối xứng d. Cả b,c đều đúng
Câu 2 : Trùng giày di chuyển
Thẳng tiến c. Lông bơi, vừa tiến vừa xoay
Bơi tự do d. Cả a,b,c đều đúng
Câu 3: Trùng roi di chuyển:
a. Đầu đi trước c.Roi xoáy vào nước, vừa tiến vừa xoay
b. Đuôi đi trước d. Thẳng tiến
Câu 4: Sinh sản của trùng roi xanh theo cách:
a. Phâ
 
Gửi ý kiến