Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TỰ SOẠN
Người gửi: Nguyễn Văn Phong
Ngày gửi: 22h:23' 26-04-2018
Dung lượng: 79.5 KB
Số lượt tải: 219
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – 11 (1)
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho các chất sau: nước brom, Na, NaOH, CH3COOH. Số chất vừa phản ứng được với phenol vừa phản ứng được ancol etylic là
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 2: Hỗn hợp X gồm 2 ankin kế tiếp trong cùng dãy đồng đẳng. Dẫn 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 11,4 gam. Công thức phân tử của 2 ankin trên là
A. C5H8, C6H10. B. C3H4, C4H6. C. C4H6, C5H8. D. C2H2, C3H4.
Câu 3: Cho dãy các chất: metanal, ancol etylic, axetilen, etilen, propin, etylen glicol. Số phản ứng được với Cu(OH)2/NaOH là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 4: Thuốc thử cần dùng để nhận biết ba chất lỏng: benzen, stiren và toluen là
A. dung dịch KMnO4. B. dung dịch Brom.
C. dung dịch NaOH. D. HNO3 đặc/H2SO4 đặc.
Câu 5: Cho hợp chất thơm ClC6H4CH2Cl tác dụng với dung dịch KOH (loãng, dư, to) thu được sản phẩm là
A. HOC6H4CH2OH. B. ClC6H4CH2OH. C. HOC6H4CH2Cl. D. KOC6H4CH2OH.
Câu 6: Theo IUPAC hợp chất (CH3)2C=CHC(CH3)2CH=CHBr có tên là
A. 2,4,4-trimetyl-6-bromhexa-2,5-đien. B. 1-brom-3,5-trimetylhexa-1,4-đien.
C. 1-brom-3,3,5-trimetylhexa-1,4-đien. D. 3,3,5-trimetyl-1-bromhexa-1,4-đien.
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây không đúng ?
A. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về cấu tạo hóa học được gọi là các đồng phân.
B. Cacbocation và gốc cacbo tự do là các tiểu phân trung gian, kém bền và có khả năng phản ứng cao.
C. Phản ứng giữa các chất hữu cơ thường xảy ra nhanh, không hoàn toàn và không theo 1 hướng xác định.
D. Nhóm nguyên tử gây ra các phản ứng đặc trưng cho phân tử hợp chất hữu cơ được gọi là nhóm chức.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X mạch hở cần dùng 5,04 lít khí O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 13,3 gam và có 39,4 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 1,12 lít (đktc). Công thức phân tử của X là
A. C3H7O2N. B. C3H5O2N. C. C2H7O2N. D. C2H5O2N.
Câu 9: Cho anđehit axetic lần lượt phản ứng với các chất sau: dung dịch Br2, dung dịch KMnO4, dung dịch AgNO3/NH3, Br2/CH3COOH, Cu(OH)2/NaOH (to), Na, CuO. Số phản ứng xảy ra là
A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.
Câu 10: Crăckinh 13,2 gam propan thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị crăckinh. Biết hiệu suất phản ứng là 85%. Phân tử khối trung bình của A là
A. 20,36. B. 15,530. C. 23,78. D. 13,96.
Câu 11: Đốt cháy một hỗn hợp ancol no, đơn chức thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là
A. 2,80 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.
Câu 12: Buta-1,3-đien phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?
A. Dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch KMnO4, H2 (Ni, to), dung dịch HCl.
B. Dung dịch NaOH, nước clo, H2 (Ni, to), H2O (xt, to).
C. Dung dịch Br2, dung dịch KMnO4, H2 (Ni, to), H2O (xt, to).
D. Cl2 (as), O2 (to), dung dịch NaOH, H2 (Ni, to).
Câu 13: Số lượng đồng phân mạch hở tối đa ứng với công thức phân tử C5H10 là
A
 
Gửi ý kiến