Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồ Duy Bảo
Ngày gửi: 18h:18' 14-07-2018
Dung lượng: 120.5 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI HÓA HỌC 11 CƠ BẢN
A. TRẮC NGHIỆM
Chủ đề 1: SỰ ĐIỆN LI
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do
A. sự dịch chuyển của các electron B. sự dịch chuyển của các cation
C. sự dịch chuyển của các phân tử hòa tan D. sự dịch chuyển của cả anion và cation
Câu 2: Chất nào sau đây không dẫn được điện?
A. KCl rắn, khan B. CaCl2 nóng chảy C. NaOH nóng chảy D. HBr hòa tan trong nước
Câu 3: Theo Areniut phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chất có khả năng phân li H+ trong nước là acid B. Chất có chứa nhóm OH là hidroxit.
C. Chất có chứa 2 nhóm OH là hidroxit lưỡng tính D. Chất có chứa Hidro trong phân tử là acid
Câu 4: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?
A. [H+] = 0,1M B. [H+]<[] C. [H+]>[] D. [H+]<0,1M
Câu 5: Phương trình ion thu gọn của phản ứng cho biết
A. những ion nào tồn tại trong dung dịch
B. nồng độ những ion nào trong dung dịch là lớn nhất
C. bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li
D. không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li
Câu 6: Trong dãy các chất dưới đây, dãy nào mà tất cả các chất đều là chất điện li mạnh?
A. KCl, Ba(OH)2, Al(NO3)3. B. CaCO3, MgSO4, Mg(OH)2, H2CO3.
C. CH3COOH, Ca(OH)2, AlCl3. D. NaCl, AgNO3, H3PO4, CaCl2.
Câu 7: Để nhận biết 4 dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn là KOH, NH4Cl, K2SO4, (NH4)2SO4, ta có thể chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau?
A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch Ba(OH)2. C. Dung dịch BaCl2. D. Dung dịch AgNO3.
Câu 8: Cho các cặp chất: HCl và Na2CO3; FeSO4 và NaOH, BaCl2 và K2SO4; H2SO4 và HNO3; NaCl và CuSO4; CH3COOH và NaOH. Có bao nhiêu cặp chất không cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 9: Phương trình ion rút gọn Cu2+ + 2OH-→ Cu(OH)2 tương ứng với phản ứng nào sau đây?
A. CuSO4 + Ba(OH)2 → B. CuS + H2S →
C. CuCO3 + KOH→ D. Cu(NO3)2 + Ba(OH)2 →
Câu 10: Dung dịch X chứa 4 ion, trong đó có 2 ion âm là OH-; NO3-; và 2 ion dương là
A. Zn2+;Na+ B. K+ ; Ba2+ C. NH4+; K+ D. Fe2+; H+
Câu 11: Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+,z mol HCO3-,t mol Cl-. Hệ thức liên hệ giữa x, y, z, t là:
A. z + 2 x = y + t B. x + 2y = z + t C. x + 2z = y + 2t D. x + 2y = z + 2t
Câu 12: Các tập hợp ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch :
A. H+ , K+ , NO3- , Cl- . B. Mg2+, Ca2+ , OH- , Cl-.
C. Fe2+ , Fe3+ , NO3- , CO32- . D. Na+ , Cu2+, OH-, H+ .
Câu 13: Cho các muối sau : NaCl (1) , NaH2PO4 (2) , NaHCO3 (3) , (NH4)2SO4 (4) , Na2CO3 (5) , NaHSO4 (6) , Na2HPO3 (7). Các muối axit là :
A. (2) , (3) , (6) B. (3) , (4) , (6). C. (2) , (3) , (6) , (7). D. (3) , (4) , (6) , (7).
Câu 14: Phản ứng giữa Na2CO3 và H2SO4 theo tỉ lệ 1:1 về số mol, có phương trình ion rút gọn là :
A. CO32- + 2H+ ( H2O + CO2 ( B. CO32- + H+ (
 
Gửi ý kiến