Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị dần
Ngày gửi: 08h:23' 10-08-2018
Dung lượng: 106.6 KB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
Thân tặng quý thầy cô và các em học sinh khối 10. Facebook: Hoa Thạch Thảo.

§2. TẬP HỢP.

Kí hiệu nào sau đây để chỉ 6 là số tự nhiên:
A. 6 B. 6 C. 6 D. 6 =
2. Ký hiệu nào sau đây là để chỉ
5
không phải là số hữu tỉ ? A.
5(Q . B.
5(Q . C.
5(Q . D. ký hiệu khác.
3. Cho A = (1;2;3Trong các khẳng định sau, khẳng địng nào sai ?
A. B. 1 (A . C. (1;2 D. 2 = A .
4. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề nào sai ? A. A (A . B. C. A D. A ((A
5. Cho tập hợp: A = (x (R/
𝑥
2 + x + 1 = 0(. Khi đó:
A. A = 0 . B. A = (0 C. A = D. A = (((.
Câu 6: Cho tập
𝑥∈𝑅
𝑥
2−1
𝑥
2+2=0. Các phần tử của tập A là: A. A = 1;1 B. A = 2 ;–1;1; 2 C. A = 1 D. A = (1
Câu 7: Các phần tử của tập hợp A = (x (R/ 2
𝑥
2 – 5x + 3 = 0(là: A. A = (0 B. A = (1 C. A =
3
2 D. A = (1;
3
2Câu 8: Cho tập hợp 𝑆
𝑥𝜖𝑅
𝑥
2−3𝑥+2=0. Hãy chọn kết quả đúng trong các câu sau đây: A. S = (1;0( B. S = (1; (1 ( C. S = (0;2( D. S = (1;2(.
Câu 9: Cho tập hợp A = (x (R
𝑥
4−6
𝑥
2+8=0Các phần tử của tập A là:
𝐴
2; 2
B. 𝐴
2; −2
C. 𝐴
2; −2
D.𝐴
2; −2
2; 2

Câu 10: Cho tập hợp A = (x (N: x là ước chung của 36 và 120Các phần tử của tập A là:
A. A = (1;2;3;4;6;12 B. A = (1;2;3;4;6;8;12 C. A = (2;3;4;6;8;10;12D. Một đáp số khác.
Câu 11: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng ?
{𝑥∈𝑁
𝑥
2−4=0 B. B = (x (R/
𝑥
2 +2x + 3 = 0
C. C = (x (R/
𝑥
2 – 5 = 0 D. D = (x (Q/
𝑥
2 + x – 12 = 0
Câu 12: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào khác rỗng ? A. A = (x (R/
𝑥
2 + x + 1 = 0( B. B = (x (N/
𝑥
2 – 2 = 0 C. C = (x (Z/
𝑥
3 – 3
𝑥
2 + 1) = 0 D. D = (x (Q/ x
𝑥
2 + 3) = 0
Câu 13: Gọi Bn là tập hợp các số nguyên là bội số của n. Sự liên hệ giữa m và n sao cho Bn (Bm là: A. m là bội số của n . B. n là bội số của m . C. m, n nguyên tố cùng nhau. D. m, n đều là số nguyên tố
Câu 14. Cho hai tập hợp : 𝑋
𝑥∈𝑁|𝑥 𝑙à 𝑏ộ𝑖 𝑠ố 𝑐ủ𝑎 4 𝑣à 6. 𝑌
𝑥∈𝑁
 
Gửi ý kiến