Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Phạm Đỗ Lộc
Ngày gửi: 18h:20' 29-09-2018
Dung lượng: 47.1 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI
Bài1. Mộtnguồnđiệncósuấtđiệnđộng 6V điệntrởtrong 2mắcvớimạchngoàilàmộtbiếntrởRbtạothànhmạchkín
a. TínhRbđểcôngsuấtmạchngoàilà 4W (R > 2) R = 4Ω
b. VớigiátrịRbbằng bao nhiêuđểcôngsuấtmạchngoàilàcựcđại. Tínhgiátrịcựcđạiđó P = 4,5w
Bài2. Cho mạchđiệngồmnguồncó ℰ = 12V, r = 1Ω. MạchngoàicóRblàbiếntrở
a. ĐiềuchỉnhRbbằng bao nhiêuđểcôngsuấtmạchngoàilà 11W (R > 2) R = 11Ω
b. ĐiềuchỉnhRbđểcôngsuấttỏanhiệtmạchngoàilàlớnnhất.Tínhgiátrịcựcđạinày? P = 36W
Bài3. Mạchgồmnguồnđiện ℰ1 = 10V, ℰ2 = 2V và r1 = r2 = 1Ω ghépnốitiếpnhau. MạchngoàilàmộtbiếntrởRb
ĐiềuchỉnhRb = 10Ω. Tínhhiệuđiệnthếgiữahaicựccủanguồn ℰ2vànhiệtlượngtỏa ra trênRbtrong 5 phút
VớigiátrịnàocủaRbthìcôngsuấttiêuthụtrênRbđạtcựcđại. Tínhgiátrịcựcđạinày? P = 18W
Bài4. Mộtnguồnđiệncó ℰ = 12V, r = 1,1Ω. Mạchngoàigồmđiệntrở R = 0,1Ω ghépnốitiếpvớimộtbiếntrởRb
Muốnchocôngsuấtmạchngoàilớnnhất, Rbphảicógiátrịbằng bao nhiêu? R = 1Ω
VớigiátrịnàocủaRbthìcôngsuấttiêuthụtrênRbđạtcựcđai? Rb = 1,2Ω, P = 30W
Bài5. Mộtnguồnđiệncó ℰ = 12V, r = 2Ω. Mạchngoàigồm R1 = 1Ω mắcnốitiếpvới R2. Địnhgiátrịcủa R2để
Côngsuấtmạchngoàiđạtgiátrịcựcđại R = 1Ω, P = 18W
Côngsuấttrên R2đạtgiátrịcựcđại, tínhgiátrịcựcđạinày? R = 3Ω, P = 12W
Bài6. Mộtnguồnđiệncó ℰ = 15V, r = 1Ω. Mạchngoàigồm R1 = 2Ω mắc song songvới R2. Tìm R2để


Côngsuấtmạchngoàiđạtcựcđại R = 1Ω, P = 56,25W
Côngsuấttrên R2đạtcựcđại. Tínhgiátrịcựcđạinày? R = 2/3Ω, P = 9,375W
Bài7. Cho mạchgồmnguồnđiệncó ℰ = 12V, r = 2,5Ω. Mạchngoàigồmđiệntrở R1 = 0,5Ω ghépnốitiếpvớiRb = 3Ω.
Tínhcôngsuấttỏanhiệttrênmạch?
ĐiềuchỉnhRbđểcôngsuấttỏanhiệt ở mạchngoàiđạtcựcđại R = 2Ω, P = 14,4W
VớiRbbằng bao nhiêuđểcôngsuấttỏanhiệttrênRbđạtcựcđại R = 3Ω, P = 12W
Bài8. Cho mạchđiệngồmnguồncó ℰ = 12V, r = 2Ω. Mạchngoàigồm R1 = 6Ω ghép song songvớiRb = 6Ω.
Tínhcôngsuấttỏanhiệttrênmạchngoài?
ĐiềuchỉnhRbđểcôngsuấttiêuthụ ở mạchngoàiđạtgiátrịcựcđại R = 3Ω, P = 18W
VớiRbbằng bao nhiêuthìcôngsuấttiêuthụtrênRbđạtcựcđại R = 1,5Ω, P = 13,5W
Bài9. Cho mạchđiệngồmnguồncó ℰ = 12V, r = 3Ω. MạchngoàigồmR1 = 12Ωmắc song songvới R2. Hỏi R2bằng bao nhiêuđểcôngsuấtmạchngoàiđạtcựcđại. Tínhcôngsuấtnày? R = 4Ω, P = 12W
Bài10. Cho mạchgồmnguồnđiệncó ℰ = 24V, r = 6 Ω. MạchngoàigồmR1 = 4Ωmắcnốitiếpvới R2. Hỏi R2bằng bao nhiêuđể
a. Côngsuấtmạchngoàilớnnhất. Tínhcôngsuấtcủanguồnkhiđó. R = 2Ω, Pmax = 24W
b. Côngsuấttrên R2lớnnhất. Tínhcôngsuấtnày? R = 10Ω, Pmax = 14,4W
Bài 11. Cho mạchđiệnnhưhìnhvẽ (R1nt R). Biết ℰ = 12V, r = 1,2, R1 = 0,1.
a. Muốnchocôngsuấtmạchngoàilớnnhấtthì R phảicógiátrị bao nhiêu? R = 1,1Ω, R = 30W
b. Muốnchocôngsuấttiêuthụtrên R lớnnhấtthìphảichọn R bằng bao nhiêu, tínhcôngsuấttiêuthụtrên R lúcđó R = 1,3Ω, Pmax = 27,7W
Bài 12. Cho mạchđiệnnhưhìnhvẽ. Biết ℰ = 15V, r = 4Ω, R1 = 12Ω, R2làmộtbiếntrở.

a. Tính R2, biếtcôngsuấttiêuthụtrên R2bằng 9W. Tínhcôngsuấtvàhiệusuấtcủanguồnlúcnày.
b. Vớigiátrịnàocủa R2thìcôngsuấttiêuthụtrên R2lớnnhất? Giátrịlớnnhấtấybằng bao nhiêu?
a. R2 = 1Ω, I = 3,25A; H = 18,75% hoặc R2 = 9Ω, I = 1,75A; H = 56,25%
b. R2 = 3Ω; P2max = 10,55W
 
Gửi ý kiến