Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đông
Ngày gửi: 11h:34' 11-10-2018
Dung lượng: 16.5 KB
Số lượt tải: 218
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 8 – GIỮA KỲ I 2018-2019
A. Trắc nghiệm khách quan:
Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D trong các phương án đúng :
Câu 1: Phép lọc được dùng để tách một hỗn hợp gồm
Muối ăn và nước; B. Muối ăn với đường; C. Đường với nứơc; D. Muối ăn với cát.
Câu 2. Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là:
A. cU; B. cu; C. CU; D. Cu.
Câu 3. Công thức hóa học sau đây là công thức của hợp chất:
A. N2; B. CO2; C. Ca; D. Na.
Câu 4. Công thức hóa học sau đây là công thức của đơn chất:
A. NO2; B. CO2; C. CaO; D. Na.
Câu 5.Phân tử khối của đồng (II) sunfat CuSO4 là:
A. 140 đ.v.C; B. 150 đ.v.C; C. 160 đ.v.C; D.170 đ.v.C.
Câu 6.Một chất khí có phân tử khối bằng 14 lần khí hiđro. Vậy, khí đó là:
A. Nitơ; B. Oxi; C. Clo; D. Cacbonic.
Câu 7.Một chất khí có phân tử khối bằng 16 lần khí hiđro. Vậy, khí đó là:
A. Nitơ; B. Oxi; C. Clo; D. Cacbonic.
Câu 8.Một chất khí có phân tử khối bằng 22 lần khí hiđro. Vậy, khí đó là:
A. Nitơ; B. Oxi; C. Clo; D. Cacbonic.
Câu 9. Công thức hóa học của axit nitric( biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
A. HNO3; B. H3NO; C. H2NO3; D. HN3O.
Câu 10. Công thức hóa học của canxi cacbonat( biết trong phân tử có 1Ca, 1C, 3O) là:
A. CaCO3; B. C3CaO; C. Ca2CO3; D. CaC3O.
Câu 11: Nguyên tử được cấu tạo bởi những loại hạt
proton; B. electron; C. nơ tron; D. electron, nơ tron, proton.
Câu 12 : Nguyên tử natri ( Na) có 11 electron trong hạt nhân do đó số proton của Natri là:
A. 11; B. 12; C. 13; D. 14.
Câu 13 : Phân tử là
hạt đại diện cho chất;
hạt đại diện cho nguyên tố hóa học;
hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chấthóa học của chất ;
hạt đại diện cho chất và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
Câu 14: Cho công thức hóa học của một số chất sau: khí clo (Cl2),bari oxit (BaO), axit clohiđric (HCl), axit sunfuric (H2SO4). Số đơn chất và hợp chất là
1 đơn chất và 3 hợp chất C. 2 đơn chất và 2 hợp chất
3 đơn chất và 1 hợp chất D. 1 đơn chất và 2 hợp chất
Câu 15:Phân tử khối của khí cacbonic CO2 là:
28 đvC; B. 44 đvC; C. 32 đvC; D. 24đvC.
(biết C = 12, O = 16).
Câu 16.Biết hóa trị của Clo(Cl) là I. Vậy hóa trị của Fe trong hợp chất FeCl3 là:
A. I; B. II; C. III; D. IV.
Câu 17.Biết hóa trị của Clo(Cl) là I. Vậy hóa trị của Mg trong hợp chất MgCl2 là:
A. I; B. II; C. III; D. IV.
Câu 18.Biết hóa trị của nhóm SO4 là II. Vậy hóa trị của Al trong hợp chất Al2(SO4)3là:
A. I; B. II; C. III; D. IV.
Câu 19:Phân tử khối của khí caxi cacbonat (CaCO3) là:
100 đvC; B. 68đvC; C. 56 đvC; D. 98 đvC.
(biết Ca = 40, C = 12, O = 16).
Câu 20:Phân tử khối của khí nhôm sunfat (Al2(SO4)3) là:
123 đvC; B. 342đvC; C. 75 đvC; D. 150 đvC.
(biết Al = 27, S = 32, O = 16).
B. Tự luận::
Câu 1
Cho các hợp chất sau:
a
 
Gửi ý kiến