Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: khanh linh
Ngày gửi: 13h:59' 09-12-2018
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 235
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Thành Nhất
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

1. The simple present ( Hien tai don)
2. S + be + adj + enough + to inf …
3. The present progressive ( hien tai tiep dien)
4. Adverbs of place
5. Reflexive pronouns : myself, yourself, himself, ….
6. Modals : must, have to, ought to, should, can, could …..
7. Why – Because
8. The simple past ( qua khu  don)
9. Prepositions of time : in, on, at, after, before, between..
10. used to + V1
11. Adverbs of manner
12. Reported speech
13. Gerunds
14. The present perfect (Thì hiện tại hoàn)
Use: Thì hiện tại hoàn dùng trong các trường hợp sau
- since + mốc thời gian
- for + khoảng thời gian (a/ an / Ns)
- have / has + already / just / never / ever + V3
- recently, lately, yet ( yet dùng ở thể phủ định và nghi vấn)
- so far, several times, many time
- How long
15. Comparison : (not) as …as; (not) the same as..; different from.
16. Comparative and superlative adjectives
17. Present progressive : - to talk about general truths
- to talk about the future
- to show changes with get and become


No_avatar

không có nộidung ôn thi mà cũng tải lên

 
Gửi ý kiến