Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Quỳnh Liên
Ngày gửi: 09h:44' 06-01-2019
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
GIẢI TÍCH LỚP 12-CHƯƠNG III

CHỦ ĐỀ . NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN-ỨNG DỤNG

Loại (. HỌ NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ

1. Định nghĩa
Cho hàm số xác định trên khoảng . Hàm số được gọi là nguyên hàm của hàm số nếu với mọi .
Nhận xét. Nếu là một nguyên hàm của thì cũng là nguyên hàm của .
Ký hiệu: .
2. Tính chất
( .
( .
( .
3. Bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp
Bảng nguyên hàm

, là hằng số


Câu 1. Hàm số có nguyên hàm trên nếu:
A. xác định trên . B. có giá trị lớn nhất trên .
C. có giá trị nhỏ nhất trên . D. liên tục trên .
Câu 2. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu là một nguyên hàm của trên và là hằng số thì .
B. Mọi hàm số liên tục trên đều có nguyên hàm trên .
C. là một nguyên hàm của trên .
D. .
Câu 3. Xét hai khẳng định sau:
(I) Mọi hàm số liên tục trên đoạn đều có đạo hàm trên đoạn đó.
(II) Mọi hàm số liên tục trên đoạn đều có nguyên hàm trên đoạn đó.
Trong hai khẳng định trên:
A. Chỉ có (I) đúng. B. Chỉ có (II) đúng.
C. Cả hai đều đúng. D. Cả hai đều sai.
Câu 4. Hàm số được gọi là nguyên hàm của hàm số trên đoạn nếu:
A. Với mọi , ta có .
B. Với mọi , ta có .
C. Với mọi , ta có .
D. Với mọi , ta có , ngoài ra và .
Câu 5. Trong các câu sau đây, nói về nguyên hàm của một hàm số xác định trên khoảng , câu nào là sai?
(I) là nguyên hàm của trên nếu và chỉ nếu .
(II) Nếu liên tục trên thì có nguyên hàm trên .
(III) Hai nguyên hàm trên của cùng một hàm số thì sai khác nhau một hằng số.
A. Không có câu nào sai. B. Câu (I) sai.
C. Câu (II) sai. D. Câu (III) sai.
Câu 6. Giả sử là một nguyên hàm của hàm số trên khoảng . Giả sử cũng là một nguyên hàm của trên khoảng . Khi đó:
A. trên khoảng .
B. trên khoảng , với là hằng số.
C. với mọi thuộc giao của hai miền xác định, là hằng số.
D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 7. Xét hai câu sau:
(I) ,
trong đó và tương ứng là nguyên hàm của .
(II) Mỗi nguyên hàm của là tích của với một nguyên hàm của .
Trong hai câu trên:
A. Chỉ có (I) đúng. B. Chỉ có (II) đúng.
C. Cả hai câu đều đúng. D. Cả hai câu đều sai.
Câu 8. Các khẳng định nào sau đây là sai?
A. .
B. .
C. .
D. ( là hằng số).
Câu 9. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. là một nguyên hàm của .
B. là một nguyên hàm của .
C. Nếu và đều là nguyên hàm của hàm số thì (hằng số).
D..
Câu 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Nếu là một nguyên hàm của hàm số thì mọi nguyên hàm của đều có dạng ( là hằng số).
B. .
C. là một nguyên hàm của hàm số .
D. là một nguyên hàm của hàm số .
Câu 11. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. ( là hằng số). B. ( là hằng số).
C. ( là hằng số). D. ( là hằng số).
Câu 12. (TRÍCH ĐỀ THPT QG 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số 
A..B. .C. .D. .
Câu 13. Hàm số
 
Gửi ý kiến