Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đồng Hoa Nhật Quang
Ngày gửi: 20h:46' 11-04-2019
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 1 người (Trần Anh Tú)

ĐỀ 1: TẬP Căn thức và biến đổi căn thức
Dạng 1: Tìm điều kiện để biểu thức có chứa căn thức có nghĩa.
Bài 1: Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa.( Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau).


Dạng 2: Biến đổi đơn giản căn thức.
Bài 1. Thực hiện phép tính
1/
2/
3/

4/
5/
6/

7/
8/
9/ 

10/
11/ 
12/ 

Bài 2. Thực hiện phép tính:Bài 3: Tính
1/  23/ 
4/  5/  6/ 
7/  8/  9/ 
10/ 11/ 12/ 

Bài 4: Tính

Bài 5: Thực hiện phép tính.
Bài 6: Thực hiện phép tính.

Bài 7: Rút gọn các biểu thức sau:
Bài 8: Rút gọn biểu thức:
Bài 9: Rút gọn biểu thức sau:
Bài 10: Tính giá trị của biểu thức


Dạng 3: Giải phương trình:
a) b) c)
d) e) f)

Dạng 4: Bài toán tổng hợp kiến thức và kỹ năng tính toán.
Bài 1: Cho biểu thức
a) Rút gọn P. b) Tính giá trị của P nếu x = 4(2 - c) Tính giá trị nhỏ nhất của P.
Bài 2: Xét biểu thức a) Rút gọn A. b) Tìm a để A = 2
c) Biết a > 1, hãy so sánh A với d) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.
Bài 3: Cho biểu thức
a) Rút gọn biểu thức C. b) Tính giá trị của C với c) Tính giá trị của x để
Bài 4: Cho biểu thức
a) Rút gọn M. b) Tính giá trị M nếu c) Tìm điều kiện của a, b để M < 1.
Bài 5: Xét biểu thức
a) Rút gọn P. b) CMR nếu 0 < x < 1 thì P > 0. c) Tìm giá trị lơn nhất của P.
Bài 6: Xét biểu thức
a) Rút gọn Q. b) Tìm các giá trị của x để Q < 1.
c) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của Q cũng là số nguyên.
Bài 7: Xét biểu thức
a) Rút gọn H. b) Chứng minh H ≥ 0. c) So sánh H với
Bài 8: Xét biểu thức
a) Rút gọn A. b) Tìm các giá trị của a sao cho A > 1.
c) Tính các giá trị của A nếu
Bài 9: Xét biểu thức
a) Rút gọn M. b) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của M cũng là số nguyên.
Bài 10: Xét biểu thức
a) Rút gọn P. b) Tìm các giá trị của x sao cho c) So sánh P với
Bài 11: Cho biểu thức:
a) Rút gọn P b) Tìm giá trị của a để P > 0.
Bài 13: Cho biểu thức: a) Rút gọn A. b) Tìm a để
Bài 14: Cho biểu thức:
a) Rút gọn A b) Tìm các giá trị nguyen của x sao cho A có giá trị nguyên.
Bài 15: Cho biểu thức
a) Tìm điều kiện để A có nghĩa. b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm giá trị nguyên của a để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Bài 16: Cho biểu thức:
a
No_avatar

cảm ơn bạn nhé

 
Gửi ý kiến