Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Th.s Đặng Cao Kỵ
Người gửi: Đặng Cao Kỵ
Ngày gửi: 19h:00' 16-04-2019
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 270
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP LÝ THUYẾT ANDEHIT

Câu 1. Tính chất vật lý nào đặc trưng cho anđehit fomic
A. Là chất lỏng không màu, có mùi thơm, tan tốt trong nước. B. Là chất khí, không màu, có mùi xốc, tan tốt trong nước.
C. Là chất lỏng không màu, có mùi xốc, tan ít trong nước. D. Là chất khí không màu, có mùi xốc, tan ít trong nước.
Câu 2. Các anđehit có nhiệt độ sôi và nóng chảy thấp hơn các ancol tương ứng là do
A. các anđehit không tạo liên kết hiđro giữa các phân tử.
B. các anđehit có liên kết hiđro giữa các phân tử yếu hơn của ancol tương ứng.
C. các anđehit có phân tử khối nhỏ hơn nhiều so với các ancol tương ứng.
D. các anđehit có phản ứng tráng gương còn ancol không có phản ứng tráng gương.
Câu 3. (CĐ – 2010). Có bao nhiêu anđehit mạch hở có công thức đơn giản là C2H3O:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4. Anđehit X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử của X là C8H8O. Hãy cho biết có bao nhiêu chất thoả mãn các điều kiện đó:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 5. Anđehit X có M = 58. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây:
A. no đơn chức B. no đa chức C. anđehit không no D. anđehit no
Câu 6. Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức
A. (-COOH). B. (-NH2). C. (-CHO). D. (-OH).
Câu 7. Công thức của ankanal là
A. CnH2nO (n≥1) B. CnH2n +1 CHO (n≥0) C. CnH2n+1O (n≥1) D. Câu a, b đều đúng
Câu 8. Anđehit no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là
A. CnH2nO2 (n ≥ 1). B. CnH2nO (n ≥ 1). C. CnH2n - 2O (n ≥ 3). D. CnH2n + 2O (n ≥ 1).
Câu 9. Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau: Rượu đơn chức no(X); anđehit đơn chức no(Y); rượu đơn chức không no có 1 nối đôi(Z); anđehit đơn chức, không no có 1 nối đôi(T). Ứng với công thức tổng quát CnH2nO chỉ có 2 chất, đó là những chất nào?
A. X, Y B. Y, Z C. Z, T D. X, T
Câu 10. HCHO có tên gọi là
A. Anđehit fomic B. Metanal C. Fomanđehit D. Tất cả đều đúng
Câu 11. Dung dịch chứa khoảng 40% HCHO trong nước gọi là
A. Fomon B. Fomanđehit C. Fomalin D. Câu a và c đúng
Câu 12. Một anđehit no mạch A có công thức thực nghiệm (C2H3O)n. CTPT của A là
A. C2H5CHO B. (CHO)2 C. C2H4(CHO)2 D. C4H8(CHO)2
Câu 13. C5H10O có số lượng đồng phân anđehit có nhánh là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 14. Fomon còn gọi là fomalin có được khi:
A. Cho anđehit fomic hoà tan vào rượu để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%
B. Cho anđehit fomic tan vào nước để được dung dịch có nồng độ từ 35%-40%
C. Hoá lỏng anđehit fom
D. Cả b, c đều đúng
Câu 15. Andehit HCHO có tên là
A. andehit fomic B. fomon C. metanal D. cả A,C đều đúng
Câu 16. Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2-CHO là
A. 3- Etyl butanal B. 3-Metyl pentanal C. 3-Metyl butanal-1 D. 3-Etyl butanal
Câu 17. Rượu nào sau đây đã dùng để điều chế propanal( andehit propionic)
A. n-propylic B. n-butylic C. etylic D. i-propylic
Câu 18. Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3:NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là
A. CH3 - CH(NH2) - CH3. B. CH3 - CH2-CHO. C. CH3 - CH2 – COOH D. CH3 - CH2 - OH.
Câu 19. Chất phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra Ag là
A. rượu etylic. B. axit axetic. C. anđehit axetic. D. glixerin.
Câu 20.
 
Gửi ý kiến