Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Th.s Đặng Cao Kỵ
Người gửi: ĐẶNG CAO KỴ
Ngày gửi: 17h:30' 17-04-2019
Dung lượng: 66.3 KB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người
(BÀI TẬP CHƯƠNG VI: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ–NHÔM

Câu 1. Chọn cấu hình electron của nguyên tử kim loại kiềm:
A. [Ar]3d104s1. B. [Ar]3d54s1. C. [Ar]3s1. D. [Ar]4s1.
Câu 2. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 3. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là
A. R2O3. B. RO2. C. R2O. D. RO.
Câu 4. Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là
A. 1s22s2 2p6 3s2. B. 1s22s2 2p6. C. 1s22s2 2p6 3s1. D. 1s22s2 2p6 3s23p1.
Câu 5. Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là
A. KNO3. B. FeCl3. C. BaCl2. D. K2SO4.
Câu 6. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
A. NaCl. B. Na2SO4. C. NaOH. D. NaNO3.
Câu 7. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3tác dụng với dung dịch
A. KCl. B. KOH. C. NaNO3. D. CaCl2.
Câu 8. Ion M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s23p6. M là:
A. Na. B. K. C. Li. D. Ag.
Câu 9. Ion Na+ có cấu hình electron giống với:
A. Ar. B. Ne hoặc F-. C. Ar hoặc Cl-. D. Ne.
Câu 10. Phải bảo quản kim loại kiềm bằng cách ngâm trong dầu hỏa vì kim loại kiềm:
A. rất nhạy với ánh sáng. B. dễ phản ứng với oxi, hơi nước.
C. bị chảy rửa ngay to thường. D. dễ bốc cháy trong không khí.
Câu 11. Không thể điều chế kim loại kiềm bằng cách:
A. điện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm.
B. điện phân nóng chảy hiđroxit kim loại kiềm.
C. điện phân dung dịch muối clorua kim loại kiềm.
D. khử các oxit kim loại kiềm hay điện phân dung dịch muối.
Câu 12. Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong
A. nước. B. rượu etylic. C. dầu hỏa. D. phenol lỏng.
Câu 13. Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là
A. Na2CO3. B. MgCl2. C. KHSO4. D. NaCl.
Câu 14. Quá trình nào sau đây, ion Na+ khôngbị khử thành Na?
A. Điện phân NaCl nóng chảy. B. Điện phân dung dịch NaCl trong nước
C. Điện phân NaOH nóng chảy. D. Điện phân Na2O nóng chảy
Câu 15. Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm:
A. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp B. Khối lượng riêng nhỏ
C. Độ cứng thấp D. Độ dẫn điện cao
Câu 16. Các kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể kiểu nào trong các kiểu mạng sau
A. Lập phương tâm khối B. Lập phương tâm diện
C. Lục phương D. Tứ diện
Câu 17. Cho hỗn hợp kim loại Na, Al vào nước, quan sát thấy hiện tượng
A. Có bọt khí thoát ra
B. Xuất hiện kết tủa keo trắng
C. Xuất hiện kết tủa keo trắng và có thể kết tủa bị tan
D. Có thể có các hiện tượng trên
Câu 18. Dụng cụ bằng chất nào sau đây không nên dùng để chứa dung dịch kiềm?
A. Cu B. Fe C. Ag D. Al
Câu 19. Cho một miếng Na vào dung dịch CuCl2 từ từ đến dư hiện tượng quan sát được
A. Có khí thoát ra
B. Có kết tủa màu xanh
C. Có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh
D. Có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh và sau đó tan ra
Câu 20. Để điều chế kim loại kiềm người ta dung phương pháp :
A. thuỷ luyện B. nhiệt luyện
C. điện phân dung dịch D. điện phân nóng chảy
Câu 21. Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử thành Na?
A. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl.
B. Điện phân NaCl nóng chảy.
C. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl.
D. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3.
Câu 22
Avatar

Hiện mình đang có Bộ tài liệu ôn thi lý thuyết Hóa THPT khá hoàn chỉnh... mình muốn giao lưu với các bạn và các Thầy Cô!

Để nhận bộ tài liệu hoàn chỉnh vui lòng liên hệ email: dangcaoky26@gmail.com

 

Avatar

Hoặc số điện thoại : 0915193815

 
Gửi ý kiến