Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Cường
Ngày gửi: 14h:48' 21-04-2019
Dung lượng: 285.5 KB
Số lượt tải: 195
Số lượt thích: 1 người (Lý Trang Long)
Trường
:
Thứ ngày tháng năm 2019

Họ và Tên
:
KIỂM TRA CUỐI NĂM

Lớp
:
MÔN TOÁN - LỚP 4

Số thứ tự
:
NĂM HỌC 2018 - 2019


Điểm từng phần
Cộng
Chữ ký GT
Chữ ký GK

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

1.
1.
2.
2.


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng từ câu 1 đến câu 7.
Câu 1: (1 điểm).
a) Phân số có giá trị bằng 1 là:
A. B. C. D. 
b) Phân số có giá trị bé hơn 1 là:
A. B. C. D. 
Câu 2: (1 điểm).
a) Phân số rút gọn được phân số:
A. B. C. D. 
b) Phân số gấp 4 lần phân số là:
A. B. C. D. 
Câu 3: (1 điểm).
a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ....…….cm² là:
A. 150 B. 150 000 C. 15 000 D. 1500
b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 tấn 5 tạ = ..... kg là:
A. 3500 B. 3005 C. 350 D. 305
Câu 4: ( 1 điểm ) Một tổ có 12 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ của tổ đó là:
A. B. C. D. 
Câu 5: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 36576 : (4 x 2 ) – 3708 là :
A. 863 B. 864 C. 846 D. 854

Câu 6 : ( 1 điểm ) Giá trị của biểu thức -  : là:
A. B. 1 C. D. 
Câu 7 : (1 điểm) Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18cm và 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.
A. 270cm² B. 270 cm C. 540cm² D. 54cm²
Câu 8: ( 1 điểm ) Tìm x, biết:
 : x = 3 b) x : 52 = 113
Câu 9: ( 1 điểm) Tính:
+ + + b) + ( - )

 
Gửi ý kiến