Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ngoc linh
Ngày gửi: 21h:13' 17-08-2019
Dung lượng: 28.8 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP CHƯƠNG I

Viết phương trình ion, ion thu gọn
Câu1: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch:
KNO3 + NaCl
NaOH + HNO3
Fe2(SO4)3 + KOH
NaHCO3 + HCl
Al(OH)3 + NaOH
CuSO4 + Na2S
Câu2: Bổ túc các phản ứng sau:
BaCl2 + ? ( BaSO4
Na2SO4 + ? ( NaNO3
Na2CO3 + ? ( NaCl
CuCl2 + ? ( Cu(OH)2
CaCO3 + ? ( CaCl2 + ? + ?
FeCl3 + ? ( Fe(OH)3 + ?
Ba(OH)2 + ? ( BaSO4 + ?
Câu3: Viết phương trình phân tử ứng với phương trình ion thu gọn của các phản ứng sau


S2- + 2H+ H2S↑
Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3↓
Ag+ + Cl- AgCl↓
H+ + OH- H2O
Pb2+ + SO42-→ PbSO4
h) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2
m) S2-+ 2H+ → H2S
n) 2H++ CO32- → H2O + CO2
o) CaCO3 +2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

Bài tập bảo toàn điện tích
Câu 1: Dung dịch X có chứa a mol Na+,b mol Mg2+,C mol Cl-  và d mol SO42-. Biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d là?
Câu 2:Có 2 dung dịch,mỗi dung dịch đều chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong các ion sau: K+:0,15 mol, Mg2+: 0,1 mol,NH4+:0,25 mol,H+:0,2 mol, Cl- :0,1 mol, SO42-:0,075mol NO3-:0,25 mol,NO3-:0,25 mol và CO32- :0,15 mol. Xác định thành phần mỗi dung dịch.
Câu 3: Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol,Mg2+ 0,3 mol,Cl- 0,4 mol,HCO3- y mol. Khi cô cạn dung dịch Y thì được muối khan thu được là bao nhiêu?
Câu 4: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+;0,03 mol K+,x mol Cl- và y mol SO42-.Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là?
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và x mol Cu2S vào dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sunfat của các kim loại và giải khí NO duy nhất. Giá trị x là bao nhiêu?
Câu 6:Cho 2,24 gam hỗn hợp Na2CO3,K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2.Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa.Lọc tách kết tủa,cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối clorua khan?
Câu 7: Trộn dung dịch chứa Ba2+;OH- 0,06 mol và Na+ 0,02 mol với dung dịch chứa HCO3- 0,04 mol; CO32- 0,03 mol va Na+. Khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn là?
Câu 8:Hòa tan hoàn toàn 5,94 gam hỗn hợp hai muối clorua của 2 kim loại nhóm IIA vào nước được 100ml dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion Cl có trong dung dịch X,người ta cho dung dịch X ở trên tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3. Kết thúc thí nghiệm, thu được dung dịch Y và 17,22 gam kết tủa. Khối lượng muối khan thu được khi kết tủa dung dịch Y là?
 Câu 9:Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-;0,1 mol Na+; 0,25 mol NH4+ và 0,3 mol Cl-. Cho 270ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào và đun nóng nhẹ (giả sử H2O bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2 sau quá trình phản ứng giảm đi là?
Câu 10: Dung dịch B chứa ba ion K+;Na+;PO43-. 1 lít dung dịch B tác dụng với CaCl2 dư thu được 31 gam kết tủa. Mặt khác nếu cô cạn 1 lít dung dịch B thu được 37,6 gam chất rắn khan. Nồng độ của 3 ion K+;Na+;PO43- lần lượt là?
 Câu 11: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100ml dung dịch Xgồm các ion: NH4+, SO42-,NO3-, rồi tiến hành đun nóng thì được 23,3gam kết tủa và 6,72 lít(đktc) một chất duy nhất. Nồng đọ mol của (
 
Gửi ý kiến