Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Thanh Tâm
Ngày gửi: 09h:52' 15-12-2019
Dung lượng: 220.5 KB
Số lượt tải: 336
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC - LỚP 11

PHẦN 1: LÝ THUYẾT
Câu 1: Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
A. CO2, CaCO3.B. CH 3Cl, C6H5Br.C. NaHCO 3, NaCN.D. CO, CaC 2.
Câu 2: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?
A. Phản ứng thế.B. Phản ứng cộng.C. Phản ứng tách.D. Phản ứng cháy.
Câu 3: Chất nào sau đây là ancol etylic?
A. C2H5OH.B. CH 3COOH.C. CH 3OH.D. HCHO.
Câu 4: Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6 như sau:

Hãy cho biết vai trò của bông và CuSO4 khan trong thí nghiệm trên?
A. Xác định sự có mặt của O.B. Xác định sự có mặt của C và H.
C. Xác định sự có mặt của H.D. Xác định sự có mặt của C.
Câu 5: Trong các chất sau, chất nào là axetilen?
A. C2H2.B. C 6H6.C. C 2H6.D. C 2H4.
Câu 6: Chất nào sau đây là ancol bậc 2?
A. HOCH2CH2 OH. B. (CH3)2CHOH.C. (CH 3)2CHCH2OH.D. (CH 3)3COH.
Câu 7: Nguyên tắc chung của phép phân tích định tính là:
Chuyển hóa các nguyên tố C, H, N,… thành các chất vô cơ dễ nhận biết.
Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm hiđro do có hơi nước thoát ra.
Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm cacbon dưới dạng muội đen.
Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm nitơ do có mùi khét.
Câu 8: Đây là thí nghiệm điều chế và thu khí gì?
A. C3H8.B. CH 4.C. C 2H2.D. H 2.
Câu 9: Ancol anlylic có công là
A. C2H5OH.B. C 3H5OH.C. C 6H5OH.D. C 4H5OH.
Câu 10: Khi dùng phễu chiết có thể tách riêng hai chất lỏng X và Y. Xác định các chất X, Y tương ứng trong hình vẽ?
Phễu chiết có tác dụng tách riêng các chất lỏng có khối lượng riêng khác nhau và không bị hòa tan vào nhau. Vậy X, Y không thể là NaOH và phenol; H2O và axit axetic; nước muối và nước đường. X, Y là benzen và H2O.
A. Dung dịch NaOH và phenol.B. H 2O và axit axetic.
C. Benzen và H2O.D. Nước muối và nước đường.
Câu 11: Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là
A. CnH2n+2 (n ≥1).B. C nH2n (n ≥2).C. C nH2n-2 (n ≥2).D. C nH2n-6 (n ≥6).
Câu 12: Glixerol là ancol có số nhóm hiđroxyl (-OH) là
A. 4.B. 3.C. 2.D. 1.
Câu 13: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, phân tử hơn kém nhau một hay
nhiều nhóm metylen (–CH2–) được gọi là hiện tượng
A. đồng phân.B. đồng vị.C. đồng đẳng.D. đồng khối.
Câu 14: Đây là thí nghiệm điều chế và thu khí gì?

A. O2.B. CH 4.C. C 2H2.D. H 2.
Câu 15: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nhóm -OH?
A. Ancol metylic.B. Ancol etylic.C. Etylen glicol.D. Glixerol.
Câu 16: Kết luận nào sau đây phù hợp với thực nghiệm? Nung một chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO, người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2.
Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, có thể có nitơ.
X là hợp chất của 4 nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ, oxi.
X là hợp chất của 3 nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ.
Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, nitơ; có thể có hoặc không có oxi.
Câu 17: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là
A. CnH2n+2 (n ≥1).B. C nH2n (n ≥2).C. C nH2n-2 (n ≥2).D. C nH2n-6 (n ≥6).
Câu 18: Ancol etylic không tác dụng với
A. HCl
 
Gửi ý kiến