Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: Nguyễn Thăng Duy
Ngày gửi: 15h:32' 23-03-2020
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 248
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP CHỐNG DỊCH 2020
Bài 1: Tính hợp lí
1) (-37) + 14 + 26 + 37
2) (-24) + 6 + 10 + 24
3) 15 + 23 + (-25) + (-23)
4) 60 + 33 + (-50) + (-33)
5) (-16) + (-209) + (-14) + 209
6) (-12) + (-13) + 36 + (-11)
7) -16 + 24 + 16 – 34
9) 25 + 37 – 48 – 25 – 37
10) 2575 + 37 – 2576 – 29
11) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

Bài 2: Bỏ ngoặc rồi tính
-7264 + (1543 + 7264)
(144 – 97) – 144
(-145) – (18 – 145)
111 + (-11 + 27)
(27 + 514) – (486 – 73)
(36 + 79) + (145 – 79 – 36)
10 – [12 – (- 9 - 1)]
(38 – 29 + 43) – (43 + 38)
271 – [(-43) + 271 – (-17)]
-144 – [29 – (+144) – (+144)]

Bài 3: Tìm x
-16 + 23 + x = - 16
2x – 35 = 15
3x + 17 = 12
│x - 1│= 0
-13 .│x│ = -26
Bài 5: Tìm x:
(2x – 5) + 17 = 6
10 – 2(4 – 3x) = -4
- 12 + 3(-x + 7) = -18
24 : (3x – 2) = -3
-45 : 5.(-3 – 2x) = 3
Bài 4: Tính hợp lí
35. 18 – 5. 7. 28
45 – 5. (12 + 9)
24. (16 – 5) – 16. (24 - 5)
29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)
31. (-18) + 31. ( - 81) – 31
(-12).47 + (-12). 52 + (-12)
13.(23 + 22) – 3.(17 + 28)
-48 + 48. (-78) + 48.(-21)
Bài 6: Tìm x biết
8 x và x > 0
12 x và x < 0
-8 x và 12 x
x 4 ; x (-6) và -20 < x < -10
x (-9) ; x (+12) và 20 < x < 50

7:Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần: -11 ; 12 ; -10 ; |-9| ; 23 ; 0; 150; 10
8: Tính hợp lý (nếu có thể): a) 15 + 23 + (-25) + (-23) b) -23 . 63 + 23 . 21 – 58 . 23
9: Tìm số nguyên x biết:a/ 3x + 27 = 9 b/ 2x + 12 = 3(x – 7) c/ 2x2 – 1 = 49
10 : Tìm tất cả các số nguyên a biết: (6a +1) ( 3a -1)
11: Sắp xếp lại các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: (–43); (–100); (–15); 105; 0; (–1000); 1000
12: Thực hiện phép tính :a) 210 + [46 + (–210) + (–26)] ; b) (-8)-[(-5) + 8]; c) 25.134 + 25.(-34)
13: Tìm các số nguyên x biết: a) x + (-35)= 18 b) -2x - (-17) = 15
14: Tìm hai số nguyên a , b biết : a > 0 và a . (b – 2) = 3
15: Tính: a. 100 + (+430) + 2145 + (-530) b. (-12) .15
c. (+12).13 + 13.(-22) d. {[14 : (-2)] + 7} : 2012
16: Tìm số nguyên x, biết: a) 3x – 5 = -7 – 13 b) /
17: Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x, biết: -8 < x < 9
18:Thực hiện phép tính a/17 - 25 + 55 - 17 b/ 25 -(-75)+ 32 -(32+75) c/ (-5).8.(-2).3
d/ (-15) + (- 122) e/ ( 7 - 10 ) + 3 f/ - 18.( 5 - 6)
19: T
 
Gửi ý kiến